“สุวพันธุ์”ประชุม ศตส.สั่งทุกหน่วยงานรวบรวมเหตุการณ์- ภาพถ่าย ครั้งนี้ เก็บหอจดหมายเหตุ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการศตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศตส.โดยมี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมประชุม

นายสุวพันธ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีข้อสั่งการว่าการจัดกิจกรรมในขณะนี้มีส่วนของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ต้องดูแลและช่วยเหลือประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ศตส.รวบรวมการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทั้งภาพถ่าย วีดีทัศน์ วีดีโอคลิป โดยกิจกรรมในประเทศทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพรวบรวมส่งให้ ศตส.ขณะที่ในต่างประเทศ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รวบรวม ไม่ว่าจะเป็นการส่งพระราชสานส์ การจัดกิจกรรม รวมถึงการเดินทางมาของราชวงศ์ต่างประเทศและผู้นำ รวมถึงการจัดกิจกรรมของคนไทยในประเทศนั้นๆ และสถานเอกอัครราชทูต และให้คณะทำงานของ ศตส.หารือกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้บรรจุไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรวบรวมโดยให้เตรียมการตั้งแต่ช่วงต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แจ้งให้ทราบว่า หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่www. brh.thaigov.net ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้ หรือขอหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า หรือส่งเอกสารได้ทางใ่ายทะเบียนอาคาร 601 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือส่งเอกสารโทรสารหมายเลข 02-280-8708 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ 10300 หรืออีเมล์[email protected] เมื่อส่งเอกสารมาแล้ว ทางสำนักพระราชวังจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมปรับแผนรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีการยกเลิกบัตรคิว และเตรียมปรับแผนวันต่อวัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image