ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม.ลุยตลาดดังฝั่งธนฯ ฟังปัญหาคนกรุง เตรียมตระเวนให้ครบ 50 เขต

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม.ลุยตลาดดังย่านฝั่งธนฯ รับฟังปัญหาคนกรุง เตรียมตระเวนให้ครบ 50 เขต หวังเร่งแก้ไขความเดือดร้อน ปชช.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ค.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เขตทวีวัฒนา ร่วมกับ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่พี่น้องประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกรุงเทพมหานคร” ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต และชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

นายอิสสรีย์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯเข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดินหลายร้อยเรื่อง ทั้งเรื่องเล็กรายบุคคล จนกระทั่งเรื่องกระทบในวงกว้าง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด กทม.อย่างดีมาโดยตลอด แต่เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็วตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงร่วมมือกับ กทม.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของคนในชุมชนทั้ง 50 เขต ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมได้ลงพื้นที่เขตสวนหลวง ในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในเขตทวีวัฒนามีประชากรกว่า 20,000 คน 4,738 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

นายอิสสรีย์กล่าวว่า จากการออกหน่วยโมบายรับเรื่องร้องเรียนที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนทั้งแขวงทวีวัฒนาและศาลาธรรมสพน์ รวม 17 ชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อนั้น มีผู้ร้องเรียนยื่นขอรับความเป็นธรรมกว่า 10 เรื่อง อาทิ จอดรถกีดขวางการจราจร การดำเนินคดีล่าช้า บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าประกันภัยโรคโควิด รวมถึงขอให้เร่งรัดการทำประโยชน์ในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้กับเขตทวีวัฒนาเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงโดยเร็ว เป็นต้น

นายทรงศักกล่าวว่า เพื่อให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนเมืองขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขั้น ในเร็วๆ นี้ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพจำนวนมาก เช่น การเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน การเพิ่มโทษ การลงประวัติตัดคะแนนสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฏหมาย รวมถึงรณรงค์สร้างความสำนึกและวัฒนธรรมอันดีในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น หยุดรถตรงเส้นทางข้ามถนน หรือทางม้าลาย

พ.ต.ท.กีรประบุว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมหนุนภารกิจของกรุงเทพฯและผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 50 เขต ทั้งนี้ หากพี่น้องชาว กทม.ท่านใดได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. โทร. 1555 หรือร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ช่องทางที่สะดวกที่สุด คือโทรสายด่วน 1676 (ฟรีทั่วประเทศ)

พ.ต.ท.กีรปกล่าวว่า แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่อยู่ในเขตพื้นที่ กทม.จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการเร่งด่วนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับหน่วยงานสังกัด กทม.ด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากระยะทางไม่ไกล สามารถไปได้ทันที นับว่าเป็นการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมิติความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของประชาชนกว่า 10 ล้านคนในกรุงเทพมหานคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon