09.00 INDEX เงาสะท้อน สภาพ ‘ความมั่นคง’ กับรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา

09.00 INDEX เงาสะท้อน สภาพ ‘ความมั่นคง’ กับรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การมอบหมายให้เลขาธิการ “สภาความมั่นคงแห่งชาติ” เข้ามารับผิดชอบและกำกับดูแลงานด้าน “พลังงาน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

ไม่ว่าจะเป็นคำบัญชาในฐานะ “นายกรัฐมนตรี” ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งการในฐานะ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม”

สะท้อน “วาสนา” สะท้อน “ความเคยชิน” ในทางความคิด

เป็นความเคยชินไม่เพียงแต่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก หากเป็นความเคยชินในฐานะที่เติบโตมาจาก พื้นฐานของการเป็นทหาร

จึงมองทุกอย่างเป็นเรื่องของ “ความมั่นคง” และเมื่อเป็นเรื่อง ของ “ความมั่นคง” จึงมีแต่ทหารเท่านั้น จะมีความสันทัดจัดเจน จึงให้ความไว้วางใจต่อทหารเป็นอย่างสูง

เหมือนกับเมื่อเผชิญประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จากจีนนับแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ความเคยชินนี้ก็มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุขจึงเสมอเป็นเพียง “ไม้ประดับ” เลขาธิการสภาพความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่างหากที่ดำรงอยู่ในฐานะ มือไม้ของประธาน ศบค.อันมาจากนายกรัฐมนตรี

เมื่อประเด็นอันเกี่ยวกับ “พลังงาน” กลายเป็นปัญหาก็ยังคงให้ความไว้วางใจกับ “สภาความมั่นคงแห่งชาติ” ไม่แปรเปลี่ยน

 

ถามว่าเรื่องของไวรัสโควิด เรื่องของโรคระบาด หน่วยงานแรกที่จะต้องคิดถึงเป็นหน่วยงานใด คำตอบย่อมเป็นกระทรวงสาธารณสุข ย่อมเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล

แต่ด้วยความเคยชินเมื่อจัดตั้ง “ศบค.” ในกำกับของนายกรัฐมนตรีความไว้วางใจอยู่ที่ “สภาความมั่นคงแห่งชาติ”

พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ “ฉุกเฉิน” จึงจำเป็น

ถามว่าเมื่อเรื่องของ “พลังงาน” ได้กลายเป็นปมใหญ่เกิดวิวาทะอย่างกว้างขวาง แทนที่จะคิดถึงกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กลับคิดถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ไม่เพียงเป็นความเคยชินของคนที่อยู่ในโครงครอบแห่ง “รัฐราชการรวมศูนย์” หากความหมายยังอยู่ที่ “ความมั่นคง”

 

เมื่อโครงครอบแห่งรัฐไทยนับแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา อยู่ภายใต้อำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตัวแทน

ทั้งหมดจึงเป็น “ปฏิมา” การเมืองแห่ง “รัฐราชการรวมศูนย์”

ทั้งยังเป็นการรวมศูนย์อันมี “กองทัพ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่ง “ความมั่นคง” เป็นตัวหลัก องคาพยพอื่นเป็นเพียงไม้ประดับ

กระแสเรียกร้องต้องการเห็น “การเปลี่ยนแปลง” จึงกระหึ่ม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon