โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 ให้แก่’พลโทหญิงสุทิดา’

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

ประกาศราชกิจจาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 ให้แก่ ‘พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา’

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ให้แก่ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image