‘อนุชา’ บุกเมืองคอน ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ดันสร้างความเข้มแข็ง ‘เงินบาทแรกของแผ่นดิน’

‘อนุชา’ บุกนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ดันสร้างความเข้มแข็ง ‘เงินบาทแรกของแผ่นดิน’ ขยายกำลังซื้อหลักของประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 7 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอนุชากล่าวว่า การดำเนินงานโครงการต่างๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นความก้าวหน้าในการยกระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ขยายโอกาสสร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม และยังมีการสนับสนุนให้เกิดการออมเพื่อความมั่นคง สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนเกิดรายได้ ลดรายจ่าย ประชาชนหมดหนี้สิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

นายอนุชาได้เน้นย้ำให้สมาชิกกองทุนติดตามกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย BCG ที่รัฐบาลผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงเงินบาทแรกของแผ่นดิน ซึ่งก็คือภาคการเกษตรที่เป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ หากคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อ ก็จะเกิดการกระจายรายได้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกิดความสำเร็จเชิงคุณภาพตามเป้าหมายที่กองทุนตั้งไว้

Advertisement

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จัดงานกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 4,574 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,518 คน มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 672,199 คน สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการที่กองทุนเข้าไปสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีการขยายตลาดจนเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียง สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุนชนต้นแบบยั่งยืน อาทิ กองทุนหมู่บ้านวังไทร มีการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน ดูแลด้านสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ให้คนในชุมชน กองทุนหมู่บ้านวัดโคก เป็นสถาบันการเงินระดับชุมชนที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ จนประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งสองกองทุนเป็นกองทุนตัวอย่างในการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image