มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯเร่งช่วยแก้ปัญหาข้าว รณรงค์ชะลอการขายข้าว รอมติ ครม.ช่วย

มท.สั่งผู้ว่าฯแก้ปัญหาบริหารจัดการข้าว ด่วน! พร้อมรายงานให้ทราบ ขอให้ช่วยรณรงค์ชะลอการขายข้าว เพื่อรอ ครม.พิจารณา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการข้าว โดยระบุว่า เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่และบางพื้นที่มีปัญหาราคาข้าวถูกกดราคาต่ำซึ่งถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ผู้ว่าฯบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 1.ให้จังหวัดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อรับทราบสถานการณ์ข้าว รวมทั้งหารือแนวทางจัดหารถเกี่ยวข้าวให้เพียงพอต่อปริมาณข้าวที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวแล้วส่งผลการประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

นายกฤษฎากล่าวว่า 2.ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จะนำเสนอมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวในพี้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ทำให้ชาวนาไม่ต้องรีบขายข้าว สามารถเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ชาวนาต้องตากข้าวให้แห้งเพื่อให้มีความชื้นไม่เกิน 15% และในระหว่างชาวนารอขายข้าวจะได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.ไม่น้อยกว่า 10 บาทต่อกิโลกรัม กับได้รับค่าเก็บรักษาข้าวเพื่อรอการขายอีกกิโลกรัมละ 1.50 บาท เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น อย่างไรก็ตามจึงให้จังหวัดชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบด้วยเพื่อขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวนาชะลอการขายข้าวไว้ก่อนเพื่อร่วมโครงการของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าปัจจุบัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image