09.00 INDEX: มาตรการ “จำนำยุ้งฉาง” ของ “รัฐบาล” นวัตกรรม ยุค หม่อมปรีดียาธร เทวกุล

เหมือนกับมาตรการ “จำนำยุ้งฉาง” จะเป็น”นวัตกรรม”เป็น”ปัญญา ประดิษฐ์”อันเพิ่งเกิด
ในยุคที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คุม”เศรษฐกิจ”
ในยุคที่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ บริหาร “พาณิชย์”
มิใช่หรอก
หากถือว่า “จำนำยุ้งฉาง” เป็นนวัตกรรมก็เป็นนวัตกรรมอันมาจาก “ปัญญาประดิษฐ์”โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ครั้งนั่งอยู่ในตำแหน่ง”รองนายกรัฐมนตรี”
อย่าได้แปลกใจหากจะเห็นได้ว่า มาตรการนี้แม้จะมี”พาณิชย์” เป็นกองหน้า
แต่ก็มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ร่วมรับรู้ด้วย
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เคยรับรู้มาแล้วเมื่อครั้งนั่งเป็นเจ้ากระทรวง”พาณิชย์”
ยุคที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล นั่งหัวโต๊ะ”เศรษฐกิจ”

ถามว่าแล้วมาตรการ”จำนำยุ้งฉาง”ตั้งแต่ยุค ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด
คำตอบเหมือนกับว่า “ยอดเยี่ยม”
เพราะหากไม่ยอดเยี่ยมในยุคที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นั่งหัวโต๊ะ”เศรษฐกิจ”จะเอามาทำไม
กระนั้น คำถามที่ตามมาก็คือ ทำไมต้อง”ทำ”
เพราะหากว่า “ราคาข้าว” ดำเนินไปอย่างราบรื่น สดสวยและงดงาม ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำอีก
เนื่องจากมาตรการนี้เท่ากับเป็น”การแทรกแซง”
เป็นการแทรกแซงอันนำไปสู่การบิดเบือน “ราคา” มิให้เป็นไปตาม “กลไกตลาด”
เพียงแต่มิได้จำนำ”ข้าว” หากเป็นการจำนำ”ยุ้งฉาง”

กระนั้น การรื้อฟื้นมาทำอีกครั้งผ่านมาตรการ”จำนำข้าว”ก็ยังมีข้อสังเกต 1 อันมาจาก”ชาวนา”
เป็นเสียงจาก”สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย”
“ผิดหวังกับมตินบข.มาก เพราะราคาที่ออกมาต่ำกว่าที่รัฐบาลเคยบอกกับชาวนา ชาวนาอยากได้ที่ราคาตันละ 12,000 บาทมากกว่า”
เป็นเสียงของ”นายก”สมาคม
“การที่มาตรการออกมาเช่นนี้ไม่มั่นใจว่าจะช่วยดึงราคาข้าวได้”
1 เท่ากับยอมรับว่า ราคาข้าว เสื่อมทรุด ตกต่ำจริง
ขณะเดียวกัน 1 เท่ากับยอมรับว่ามาตรการของรัฐบาลไม่สอดรับกับความเป็นจริงและความต้องการของชาวนา
ในอีกด้านเท่ากับปฏิเสธ”บทสรุป”ของรัฐบาลและคสช.
ปฏิเสธในเรื่องการสมคบคิดระหว่าง “นักการเมือง” กับ”โรงสี” ในการสร้าง “ราคาเทียม”
การปฏิเสธนี้สำคัญและทรงความหมาย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image