ลุยร้อง ป.ป.ช. สอบ รองแม่ทัพภาค 2 รับงานเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

เครือข่ายองค์การต้านคอร์รัปชั่นอีสาน ร้อง ป.ป.ช. สอบ รองแม่ทัพภาค 2 รับงานเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายจรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน เข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอให้ตรวจสอบ พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 กระทำการที่ส่อว่าอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการทหารเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ โดยพบว่าในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 มีการใช้กำลังพลของกรมทหารราบที่ 6 เข้าร่วมรับทำงานในเขต จ.อุบลราชธานี ปรับปรุงสนามทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะห้วยม่วง ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร น้ำมันและกำลังพลจากทางราชการ มาทำงานในนามของบริษัทรับเหมาเอกชน ซึ่งส่อว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้มีหน้าที่มารับจ้างเอกชนโดยใช้เวลาราชการ

นอกจากนี้ยังพบการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว ที่ใช้กำลังทหารจากกรมทหารราบที่ 6 ภายใต้การกำกับของกองพลทหารราบที่ 6 เข้ารับงานปรับปรุง และมีนายทหารชื่อ สิงห์ทอง เป็นผู้รับเหมางานดังกล่าว โดยใช้อุปกรณ์ และกำลังพลจากทางราชการในเวลาราชการมาทำงานของเอกชนเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจรจาบีบทำให้สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีใช้งบสะสมกว่า 273 ล้านบาท ตั้งเป็นงบปรับปรุงสวนสาธารณะ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมองว่า มีการเสนองบการปรับปรุงสวนสาธารณะซ้ำของเดิม และมีการใช้งบประมาณปรับปรุงโดยใช้กำลังพลทหารมารับงานเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดข้อครหาว่าเหตุใดกำลังพลทหารจึงใช้อุปกรณ์ของทางราชการมารับทำงานแทนเอกชน ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่มาทำงาน ผู้บังคับบัญชา ก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดจึงขอให้ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ ทั้งนี้ในส่วนของความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทรับเหมาเอกชนกับรองแม่ทัพภาคที่ 2 นั้น อยู่ระหว่างการหาข้อมูลของทางเครือข่าย และยังไม่ไดสอบถามข้อเท็จจริงไปยังรองแม่ทัพภาคที่ 2 แต่อย่างใด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image