‘ส.ส.-ส.ว.’ โหวตเทหาร 100 ไฟเขียวสูตร 500 คิดปาร์ตี้ลิสต์

‘ส.ส.-ส.ว.’ โหวตเทหาร 100 ไฟเขียวสูตร 500 คิดปาร์ตี้ลิสต์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลา 21.47 น. ของการประชุมสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ได้ยุติการอภิปรายในมาตรา 23 และให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมากหรือไม่ ปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก 160 ไม่เห็นด้วย 392 งดออกเสียง 23 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคำสงวนของ กมธ.เสียงข้างน้อย โดยให้ใช้สูตรคำนวณบัญรายชื่อ 500 หาร ตามร่างของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ด้วยคะแนน 354 ไม่เห็นด้วย 162 งดออกเสียง 37 ไม่ลงคะแนน 4 เสียง

ทั้งนี้ นายชวนได้ขอร้องสมาชิกให้เกียรติท่านประธาน ไม่ว่าจะเป็นนายพรเพชร หรือคนใดก็ตาม เพราะทุกคนทำหน้าที่ แม้มีความเห็นต่างกันบ้าง แต่กรุณาให้เกียรติอย่าใช้ถ้อยคำรุนแรง

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 24 โดยไม่มีการแก้ไข และสมาชิกไม่ติดใจ นายชวนจึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 22.17 น.

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายพรเพชรได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ เชิญ นพ.ชลน่านขึ้นพูดเป็นคนสุดท้าย โดยนายพรเพชรกล่าวว่า แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เคารพและยึดมั่นในสถาบันนิติบัญญัติ แม้ท่านอาจจะด้อยค่า ไล่ออกจากตำแหน่งก็ไม่เป็นไร แต่ท่านต้องให้เกียรติผู้มีตำแหน่ง

จากนั้น นพ.ชลน่านขึ้นอภิปรายว่า ไม่เคยเอ่ยถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เพราะรู้ดีว่านี่คือที่ประชุมรัฐสภา ขอบพระคุณสมาชิกที่หยามเกียรติ ไม่ติดใจว่าอยู่นานขนาดไหน เพราะมาจากประชาชน ทั้งนี้ การที่มีผู้อภิปรายบอกว่าทำตามเจตนารมณ์ และอ้างถึงรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น มองว่าเราต้องเอารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี 2564 เป็นตัวตั้ง เราต้องยึดมั่นเจตนารมณ์ตรงนี้ที่หลายคนบอก ไม่ขัดหลักการ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยเจตนารมณ์วางระบบคู่ขนานกับเสียงข้างมาก ข้อสงวนความเห็นที่ท่านขอความเป็นธรรมกับพรรคเล็ก ทำไมไม่ขอความเป็นธรรมให้ประชาชนบ้าง

เราปกครองด้วยเสียงข้างมาก แต่กำลังแปรเอาเสียงข้างน้อยมาปกครองหรือไม่ แม้ผลโหวตจะออกมาอย่างไร แต่วันนี้ต้องโหวตให้จบ โดยจะเอา 500 ให้ได้ โดยฝ่ายบริหารมาก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหลักฐานที่สื่อมวลชนบอกมาทั้งหมด โดยเราต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติผู้ใดตามมาตรา 114 เรื่องนี้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแน่นอน และถ้าวินิจฉัยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ภาระหน้าที่รับผิดชอบเราต้องมีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ฝ่าฝืนจริยธรรม ซึ่งจะเป็นหัวข้อไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย เพราะก้าวล่วงอำนาจอธิปไตย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon