09.00 INDEX การดำรงอยู่ ของสูตร 500 หาร บนฐาน ง่อนแง่น ของ “ระบอบ”

09.00 INDEX การดำรงอยู่ ของสูตร 500 หาร บนฐาน ง่อนแง่น ของ “ระบอบ”

ไม่ว่าจะเป็นสูตรหารด้วย 500 ไม่ว่าจะเป็นสูตรหารด้วย 100 เสมอเป็นเพียง “วิธีการ” เหมือนกับที่เคย “ปฏิบัติ” มาแล้วในการ เลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562

คำถามสำคัญอย่างที่สุดก็คือ คู่แห่งความขัดแย้ง “หลัก” ยังดำรงคงอยู่หรือไม่

คำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ สถานะของระบอบการเมือง ระบอบการปกครองอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตัวแทนยังมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือไม่

ความหมายของคำว่า “เหมือนเดิม” ในที่นี้มีเส้นแบ่งอย่างสำคัญในทางการเมืองอยู่ 2 เส้นแบ่งสำคัญ นั่นก็คือ 1 หลังรัฐประหาร นั่นก็คือ 1 หลังการเลือกตั้ง

บางคนอาจจะมองเห็นว่าการผนึกตัวรวมพลังระหว่าง 250 ส.ว.กับพรรคร่วมรัฐบาลในการผ่านสูตร 500 เท่ากับยืนยันในอำนาจและความแข็งแกร่งของ “ระบอบ”

กระนั้น สภาพความเป็นจริงที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดก็คือ ความแข็งแกร่งที่เห็นผ่านที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 6 กรกฎาคม ดำรงอยู่อย่างไร

ดำรงอยู่ตาม “บทบาท” ที่แสดงออกในเบื้องต้น หรือว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยอะไรจึงต้องกลับลำอย่างชนิด 360 องศา

การมองแต่ละสภาพการณ์ การประเมินบทบาทและความหมาย ของแต่ละองค์ประกอบจำเป็นต้องมองตามความเป็นจริงโดยมอง อย่างเห็นถึงมูลฐานของการดำรงอยู่

ในความเป็นจริง สถานะแห่งระบอบอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตัวแทนเป็นสถานะที่ไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน

เป็นความไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน จากปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ตั้งแต่ปี 2563 และเมื่อถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์สงครามยูเครนเข้ามาอีก

ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ระบอบอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตัวแทนหมดปัญญาในการแบกรับทั้งปัญหาจาก ภายนอกและปัญญาภายในอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อย้อนกลับไปสู่กลยุทธ์หาร 500 ก็ยิ่งหนักหนาและสาหัส

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ไม่ว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล จะสันทัด ในการนำเอาบทเรียนจากชัยชนะอย่าง

ท่วมท้นของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาประสานการเคลื่อนไหวได้อย่างไร

บนพื้นฐานแห่ง “ทำงาน ทำงาน ทำงาน” อย่างจริงจัง

โดยกุมความขัดแย้ง “หลัก” อันมีอยู่กับระบอบซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตัวแทนให้ถ่องแท้และรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม

แปร “ความคิด” ให้กลายเป็นพลังที่เป็นจริงในทาง “การเมือง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon