สนช.มีมติเชือด 2 อดีต ส.ส.เพื่อไทย ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

สนช.มีมติเชือด 2 อดีต ส.ส.เพื่อไทย ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ออกจากตำแหน่งกรณีใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รวมทั้งลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กรณีสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่จะเสนอต่อประธานรัฐสภา


ทั้งนี้ เป็นการลงมติพร้อมกัน โดยใช้บัตร 2 ใบ โดยเป็นการลงคะแนนลับในคูหา ซึ่งมติที่จะถอดถอนออกจากตำแหน่งได้จะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวน สนช.เท่าที่มีอยู่ (250 คน) คือไม่น้อยกว่า 150 เสียงขึ้นไป อย่างไรก็ตาม มีสมาชิก สนช.แจ้งลาการประชุมทั้งลาไปต่างประเทศ ต่างจังหวัด และลาป่วย จำนวน 16 คน

ภายหลังการลงมติ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม สนช.ลงมติถอดถอนนายนริศร ด้วยคะแนน 221 ต่อ 1 เสียง ไม่ออกเสียง 2 ส่วนนายอุดมเดช มีมติถอดถอนด้วยคะแนน 206 ต่อ 15 เสียง บัตรเสีย 3 โดยหลังจากนี้จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที ซึ่งการถอดถอนครั้งนี้ส่งผลให้ทั้งนายนริศรและนายอุดมเดชถูกตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในหน่วยงานของรัฐ หรือการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี

บทความก่อนหน้านี้คดีสำคัญที่ต้องจับตา โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน
บทความถัดไปแตกตื่น! ไฟไหม้สำนักชีอมรีรักษ์ วอด 10 หลัง