ภูมิธรรม ชวนจับตาใกล้ 8 ปี ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกฯ เตือนถึงเวลา ‘มียางอาย’ คืนอำนาจให้ประชาชน

แฟ้มภาพ

ภูมิธรรม ชวนจับตาใกล้ 8 ปี ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกฯ เตือนถึงเวลา ‘มียางอาย’ คืนอำนาจให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กกรณีวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า “สิงหาคม 2565” ประยุทธ์ครองอำนาจที่ยึดมาจากประชาชน และเป็นนายกฯต่อเนื่องครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ ได้เวลา “มียางอาย” คืนอำนาจกลับไปให้ประชาชน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า 8 ปี ภายใต้ระบอบการเมืองแบบ “ประยุทธ์” ซึ่งใช้อำนาจที่ยึดมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ 4 ปีกว่า แล้วจัดแจงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับ “เผด็จการอุ้มสม” โดยอาศัยฐานอำนาจของ 3 ป. ทั้งส่วนของกลุ่มทุน ทหาร ข้าราชการเกษียณ จัดการเลือกตั้งสร้างกลไก ส.ว.และพรรคการเมืองบางส่วนที่ไร้อุดมการณ์กลับคำที่ให้ไว้กับประชาชน ยกมือยอมให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคยใส่ใจทุกข์ยากของประชาชนเข้ามาบริหารประเทศต่อเนื่อง

นายภูมิธรรมกล่าวว่า “ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยฟังเสียงประชาชน ไม่เคยมีนโยบายที่สร้างความหวังให้ประชาชนและประเทศชาติ จะมีก็แต่มาตรการเจียดเงินมาจ่ายแจกทีละน้อย คิดแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ “ปัดปัญหาออกพ้นตัว” มากกว่าการดำเนินนโยบายที่ส่งผลเชิงโครงสร้าง และภาพรวมของการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเหลื่อมล้ำซึ่งส่งผลในระยะยาว การครองอำนาจยาวนานถึง 8 ปี ภายใต้ฐานอำนาจ ฐานทุนที่จับมือร่วมกัน เป็นการบริหารที่สร้างผลประโยชน์ผูกขาดอย่างมหาศาลให้ประยุทธ์และพวกพ้อง เป็นการบริหารประเทศโดยผู้นำที่ขาดคุณสมบัติทุกประการ ทั้งความรู้ วิสัยทัศน์ มารยาท วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความชอบธรรม

“8 ปีภายใต้การบริหารของ ‘ประยุทธ์’ เราได้เห็นการทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก แบบหน้าไม่อาย ทำลายหลักนิติธรรม นิติรัฐ เพียงเพื่อให้ตัวเองและพวกยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้ พร้อมกับสกัดกั้นกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่างในทุกรูปแบบ วันนี้เราจึงได้เห็นวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชน และหลักการประชาธิปไตย กลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ซ่อนเร้นอำนาจและผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ ซึ่ง ‘ประยุทธ์และพวก’ ร่วมกันออกแบบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึงหลักการใดๆ

Advertisement

“ทั้งที่รัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยทั่วไปเป็นกฎหมายสูงสุด ใช้เป็นหลักในการปกครองของทุกประเทศ โดยให้เกียรติให้คุณค่ากับประชาชน เห็นประชาชนเป็นใหญ่ และต้องออกแบบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนหลักยึด เพื่อให้เกิดระบบการเมืองที่สร้างสมดุลและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์ของทุกคนในสังคม แต่สำหรับรัฐธรรมนูญประเทศไทย ภายใต้การนำของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยกมือยิ้มร่ายอมรับว่าเป็นผู้นำรัฐประหารอย่างหน้าชื่นตาบาน นอกจากจะยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ยังสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะควบรวม ครอบอำนาจกลับมาไว้ที่ตนเองทั้งหมด ไม่เคยตระหนักรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกขมขื่นแค่ไหน ไม่เคยรู้ว่าสังคมโลกมองผู้นำประเทศไทยอย่างไร เพราะผู้นำคนนี้ไร้สำนึกรู้ถึงความน่าละอายของการทำรัฐประหารที่เป็นต้นเหตุฉุดรั้งประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ให้ตกต่ำถึงขีดสุด” นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้จึงไม่ได้ทำเพราะผลประโยชน์ประชาชน แต่ใช้อำนาจสั่งการแก้ไขเพื่อให้ตนและพวกพ้องอยู่ในอำนาจได้ยาวนานที่สุด ทำให้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศขาดความน่าเชื่อถือ ไร้หลักการประชาธิปไตย ประเทศไทย รัฐบาลไทย รัฐสภาไทย เราเดินมาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร? คำตอบคือเพราะ 8 ปีของประยุทธ์นั้นกล้ากระทำการทุกเรื่องที่ผิดหลักการ ผิดกติกาได้เพราะถือดีว่า “พวกตนยึดกุมและควบรวมอำนาจการปกครองในประเทศ” ไว้เพียงกลุ่มเดียว ดังนั้น อยากทำอะไรก็ทำได้ไม่เกรงกลัวใคร เนื่องจากมีกลไก ส.ว. 250 คน ซึ่งล้วนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาและพวกพ้อง กำหนดให้มีอำนาจล้นพ้น สามารถควบคุมกติกา กำหนดตัวนายกรัฐมนตรี และทำทุกอย่างตามใบสั่ง โดยไม่ได้ตระหนักและคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของตำแหน่ง ส.ว. แต่ทำให้กลายสภาพจากที่ปรึกษาในสภามาเป็นลิ่วล้อหุ่นยนต์ ยกมือเพื่ออุ้ม “ประยุทธ์” คนเดียว

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า แม้แต่การครองอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ “เพื่อประยุทธ์และพวก” ว่าให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 8 ปี ทว่ามาวันนี้ ซึ่งใกล้จะครบกำหนดการครองอำนาจ 8 ปี ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ ก็เริ่มมีท่าทีจะอยู่ในอำนาจต่อเนื่องต่อไปอีก โดยไม่สนใจกรอบกติกาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่สร้างขึ้นมากันเอง

“การครองอำนาจบริหารประเทศจนจะครบ 8 ปีของ ‘ประยุทธ์’ มีแต่การทำลายความมั่งคงของประเทศ ทำลายความหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำลายเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ทำลายหลักนิติธรรม นิติรัฐ ทำลายโอกาสของประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย

“วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นี้ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ‘ประยุทธ์’ จะครองอำนาจครบ 8 ปี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน ‘จับตามอง’ และ ‘เฝ้าระวัง’ การสืบต่ออำนาจของนายกรัฐมนตรีและพวกพ้อง เราจะได้รู้กันว่ามีใครเป็นผู้สนับสนุน เป็นเนติบริกร เป็นผู้คุ้มครอง สร้างเงื่อนไขและโอกาสให้ ‘ประยุทธ์’ ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยไม่รู้จักอาย และไม่สนใจว่ากำลัง ‘ย่ำยี’ หลักการกติกาในรัฐธรรมนูญซ้ำๆ เป็นครั้งที่เท่าไหร่

“อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นของ ‘ประยุทธ์ และพวก’ แต่เป็นของประชาชนไทยทุกคน ถึงเวลา ‘มียางอาย’ คืนอำนาจกลับไปให้ประชาชน”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image