จับตาเกมยื้อกม.ลูกเลือกตั้งส.ส. หลัง ‘ชวน’ เข็นส.ส.- ส.ว.โหวตร่างกม.จ่ายค่าปรับแบบหืดขึ้นคอ

จับตาเกมยื้อกม.ลูกเลือกตั้งส.ส. หลัง “ชวน” เข็นส.ส.- ส.ว. โหวตร่างกม.จ่ายค่าปรับแบบหืดขึ้นคอ ก่อนท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ…. วาระ 2 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเป็นกฎหมายกลางในการพิจารณา และกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง โดยกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินค่าปรับตามที่กำหนด โดยการปรับนั้นมิใช่เป็นโทษปรับทางอาญา รวมท้ังไม่มีการจำคุกหรือกักขังแทนการปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ ยังกำหนดให้การนำการปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษปรับทางปกครอง เพื่อให้ระบบการลงโทษปรับในกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกัน ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่ได้พิจารณาเรียงมาตรามาถึงมาตรา 8 ก็จำต้องปิดประชุมไปกระทันหัน เนื่องจากจำนวนสมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมเริ่มที่มาตรา 9 โดยตลอดทั้งวันการพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากสมาชิกในห้องประชุมมีอยู่บางตา ทำให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ต้องกดสัญญาณเรียกสมาชิกมาลงคะแนนอยู่หลายครั้ง และใช้เวลารอหลายนาที ถึงขั้นเอ่ยปากว่า “ถ้าไม่มีหวัง ผมก็จะไม่อยู่แล้วนะครับ” ขณะที่แต่ละมาตรามีเสียงเกินองค์ประชุม (264 เสียง) แค่1 – 2 เสียง อาทิ มาตรา 34 มีองค์ประชุมเกินเพียง 367 เสียง มาตรา 38 มีองค์ประชุม 265 เสียง อย่างไรก็ตาม สุดท้ายการพิจารณาก็ผ่านไปได้ โดยเมื่อเวลา 19.15 น. ที่ประชุมได้ลงมติผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนน 365 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 4 จากนั้น นายชวนจึงสั่งปิดการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการเสนอขอให้พิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความพยายามของบางฝ่ายที่จะถ่วงเวลาให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้มีความล่าช้าออกไป เพื่อหวังให้พ้นกรอบเวลา 180 วัน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ หากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ต้องกลับไปใช้ร่างกฎหมายเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอเข้าสภาตั้งแต่ต้น โดยจะทำให้การเลือกตั้งส.ส.ต้องใช้บัตร 2 ใบ และใช้สูตรคำนวณบัญชีรายชื่อหารด้วย 100

Advertisement

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานธาน ได้เสนอกลับมาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยนายชวนได้บรรจุเป็นระเบียบวาะเรื่องที่คณะกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จเป็นวาระที่ 3.3 โดยวิป 3 ฝ่ายได้มีมติให้พิจารณาเรียงตามระเบียบวาระ ขณะที่ยังมีร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….ที่รอการพิจารณาในวาระที่ 3.2 และคาดว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (3 ส.ค.) ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า จะสามารถพิจารรษกม.เลือกตั้งส.ส.ได้ในวันที่ 9 – 10 สิงหาคมนี้

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image