09.00 INDEX ยุทธศาสตร์ ประยุทธ์ ไปต่อ บนฐาน “รวมไทยสร้างชาติ”

09.00 INDEX ยุทธศาสตร์ ประยุทธ์ ไปต่อ บนฐาน “รวมไทยสร้างชาติ”

 

การเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2565 พรรครวมพลังสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็น นายปองพล อดิเรกสาร ไม่ว่าจะเป็น นายเสกสกล อัตถาวงศ์ คือความชัดเจน

เป็นความชัดเจนในทิศทางของการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ได้ “ไปต่อ” ในทางการเมือง

ไม่ว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้ขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติในเบื้องต้น ไม่ว่าในฐานะเป็นผู้ดึง นายปองพล อดิเรกสาร เข้ามาพร้อมกับ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร

หากที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เปี่ยมความพร้อมในการวางมือจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศไปเริ่มต้นที่พรรคเทิดไท้อย่างแน่วแน่และมั่นคง

นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปภารกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติจึงอยู่ในมือของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในฐานะหัวหน้าพรรค นายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค

เป้าหมายยังหนักแน่นและมั่นคงอย่างไม่แปรเปลี่ยน นั่นก็คือ

ผนึกพลังตระกูล “รวม” เดินหน้าในการ “สร้าง”สานความมั่นใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ “ไปต่อ”ในทางการเมือง

ไม่เพียงแต่เป็นไปตามแผน “ลับ ลวง พราง” หากแต่ยังเป็นไป ตามแผน “แยกกันเดิน รวมกันตี” เพื่อกุมชัยชนะแห่งอำนาจในที่สุด

 

หากมองภูมิทัศน์ทางการเมืองก่อนการยุบสภา ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2566 จะสัมผัสได้ถึงการแยกแตกย่อยพรรคการเมืองออกไปอย่างคึกคัก

ทั้งแนวทางสนับสนุนโดยตรงและแนวทางสนับสนุนโดยอ้อมต่อแผนการสืบทอดอำนาจให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นั่นก็เห็นได้จากที่สนับสนุนโดยตรงอย่างเช่น 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 พรรคไทยสร้างสรรค์ และรวมถึง 1 พรรคเทิดไท้ อันประมวลคนเสื้อแดงเข้ามา

เมื่อผนวกรวมเข้ากับ 1 พรรคพลังประชารัฐ และ 1 พรรครวมแผ่นดิน และ 1 พรรคไทยชนะ และ 1 พรรครวมพลัง 1 พรรค ไทยภักดี จึงหนักแน่นและมั่นคงเป็นอย่างสูง

นี่ย่อมเป็นพรรคที่รุนหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “ไปต่อ”

 

การขยับขับเคลื่อนไม่ว่าจะโดยพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะโดยพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าจะโดยพรรครวมพลัง ไม่ว่าจะโดย พรรครวมแผ่นดิน กำลังสร้างความแจ่มชัด

แจ่มชัดให้กับพันธมิตรในแนวร่วมแห่งการสืบทอด “อำนาจ”

เป็นอำนาจในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่แปรเปลี่ยน

นี่ย่อมเป็นสีสันอันเด่นชัดเป็นภูมิทัศน์ของการเมืองปัจจุบัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon