ทหารเดินหน้า โชว์ลุยช่วยเก็บเกี่ยว ซื้อข้าวจาก ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง

เลขาธิการ คสช. กำชับ กกล.รส. ช่วยชาวนาต่อเนื่อง โชว์ผลงานช่วยซื้อข้าวจาก “ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.

โดย พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คชส. กล่าวว่า สำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐบาล ราคาข้าวในขณะนี้นั้น สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือชาวนาตามแนวทางที่ คสช. ทั้งในเรื่องการเข้ารับฟังปัญหาของชาวนา การใช้กำลังทหารเข้าช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต การรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร และรับซื้อจากชาวนาโดยตรง รวมทั้งการเปิดพื้นที่ของส่วนราชการและหน่วยทหารให้เป็นที่จำหน่ายข้าว ซึ่งจากความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาตามแนวทางขั้นต้น แม้จะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว แต่ขณะนี้ได้ส่งผลดีต่อราคาข้าวในท้องตลาด ซึ่งเลขาธิการ คสช. ได้ฝากให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการริเริ่มและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

พ.อ.หญิงศิริจันทร์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในช่วง 2-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กกล.รส.ได้เข้าช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว พร้อมรับซื้อข้าวเปลือกและข้าวสาร มีรายละเอียดดังนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ กกล.รส.กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวใน 16 จังหวัด พื้นที่ 266 ไร่ และรับซื้อข้าวสาร 38.4 ตัน ข้าวเปลือก 180 ตัน, ในพื้นที่ภาคอีสาน กกล.รส. กองทัพภาคที่ 2 ได้เข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวใน 17 จังหวัด พื้นที่ 280 ไร่ และรับซื้อข้าวสาร 88.71 ตัน ข้าวเปลือก 7.098 ตัน และในพื้นที่ภาคกลาง กกล.รส. กองทัพภาคที่ 1 ได้เข้าช่วยเกี่ยวข้าวใน 6 จังหวัด พื้นที่ 98 ไร่ 2 งาน และรับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 3.5 ตัน

Advertisement

14

“การประชุมในวันนี้ พล.อ.เฉลิมชัยยังได้กำชับ กกล.รส. ดำรงความต่อเนื่องในงานจัดระเบียบสังคม เสริมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งรัฐบาลผ่อนปรนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบันเทิงได้ตามปกติ ประกอบกับหลังจากนี้ไปจะอยู่ในช่วงของเทศกาลการท่องเที่ยว และมีการจัดงานประเพณีต่างๆ ซึ่ง กกล.รส.จะเข้าช่วยดูแลให้การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม โดยการประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ” รองโฆษก คสช.กล่าว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ยังกล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลสังคมในด้านอื่นๆ เลขาธิการ คสช. ได้มอบหมายให้ กกล.รส. เข้าช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในสัตว์ (กระบือ) ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การขจัดและควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ กกล.รส.
จะเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นและตรวจสอบการนำเข้าสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับปศุสัตว์จังหวัดในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กระบือของประชาชนในพื้นที่

Advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image