กกต.แจงกฎเหล็กพรรคการเมือง หลังออกระเบียบ ก่อนเข้าสู่ 180 วัน สภาครบเทอม

กกต.แจงกฎเหล็กพรรคการเมือง รองรับเลือกตั้งหลังออกระเบียบกำหนดกรอบก่อนเข้าสู่ 180 วัน สภาครบเทอม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ครั้งที่ 4 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้อำนวยการพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การชี้แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่จะเข้าสู่กรอบ 180 วัน ที่สภาจะครบวาระ 23 มีนาคม 2566 อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ข้อควรระวังตามกฎหมาย พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจำปี 2566 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง

การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นชายและหญิง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image