‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะถกเข้มแผนการรักษาความปลอดภัย-จราจร เตรียมประชุมเอเปค พ.ย.นี้

‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะถกเข้มแผนการรักษาความปลอดภัย-จราจร เตรียมประชุมเอเปค พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการ สมช. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พลเอกประวิตรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยืนยันแล้วสรุป สถานการณ์ด้านการข่าวการนำเสนอแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญ เพื่อมอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดำเนินการและเตรียมการในภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรฯ ที่ 1/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจและการประชุมที่เกี่ยวข้อง รับทราบกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

พลเอกประวิตรกล่าวว่า ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะอนุกรรมการได้อนุมัติให้ความเห็นชอบแล้วและขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนการดำเนินงานของกองอำนวยการร่วมฯ และร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการร่วมฯ ตาม วัน เวลา ที่กำหนด ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image