‘กมธ.ศาสนา’ จ่อสังคายนา มาตรฐานพระสงฆ์บวชใหม่ แก้ปัญหาปฎิบัติตัวนอกรีต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากกรณีเป็นข่าวที่ อดีตพระอนุชา ทับประดิษฐ์ อายุ 48 ปี เพื่อนพ่อเลี้ยงเดินทางจาก.กาญจนบุรี กลับมาเยี่ยมบ้าน .อุดรธานี ได้ปักกลดที่กระท่อมนาพ่อเลี้ยง แถมขอร่วมวงก๊งเหล้าด้วย พอเมาได้ที่ขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของ ..สันธิลา จันดาหาร อายุ 17 ปี หลังจากแจ้งตำรวจได้จับอดีตพระอนุชา สึกแล้ว

นายเพชวรรต กล่าวว่า เหตุการณ์ ที่พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่ขณะนี้มาบวชในตอนแก่ และยังใช้อุปนิสัยเดิมสมัยเป็นฆราวาสใช้ในเพศสมณะ จากที่พระสงฆ์ผู้รับรองผู้มาบวชท่ามกลางสงฆ์เรียกว่าอุปัชฌาย์แปลว่าผู้เฝ้าเอาใจใส่ต่อการชี้โทษแก่ศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งกับภิกษุ ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมใน สัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอก งามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้แต่ภายหลังเหมือนพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วไม่ปฏิบัติต่อกันตามพุทธประสงค์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย อย่างไรก็ตามตนจะนำเรื่องเสนอต่อกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวเป็นผลจากการไม่ดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยตามบัญญัติของพระพุทธเจ้า ที่มุ่งเน้นให้อุปัชฌาย์ไปสนิทสนมกับศิษย์พร้อมอบรมสั่งสอนให้เข้มงวดโดยเฉพาะ ภิกษุที่บวชต่ำกว่า 5 พรรษา ที่เรียกว่าพระนวกะ ซึ่งจะส่งผลต่อกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ว่าพระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิคหกรรม (การลงโทษตามพระธรรมวินัย) เงื่อนไขที่สร้างพระให้เป็นพระ นอกจากพระอุปัชฌาย์แล้ว ขณะนี้เรายังไม่มีมาตรฐานที่เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเป็นการช่วยเหลือพระอุปัชฌาย์ ซึ่งต้องยอมรับว่าพระอุปัชฌาย์บางรูปมีภาระงานมากมาย แต่กลับกันพระอุปัชฌาย์ในท้องถิ่นที่ห่างไกลก็เป็นได้แต่เพียงผู้บวชไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีที่จะมาอบรมสั่งสอนพระใหม่ได้ ซึ่งในความเห็นของตนควรมีการประชุมหารือกันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพราะพระสงฆ์คือหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย หากสร้างพระให้เป็นพระ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรือง ซึ่งคงต้องมีการสังคายนา เพื่อสร้างมาตรฐาน กันสักครั้ง

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image