โหวตชื่อ สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ เป็นกสทช.คนใหม่ ชงให้วุฒิสภา พิจารณาต่อ

เลือก “สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์” เสนอวุฒิสภาพิจารณาเป็นกรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหา กสทช. เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับเลือกเพื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ จากการเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 16 คน มาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งพิจารณาคณะกรรมการคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหา ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image