“ทร.” ยังค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เน้นหมู่เกาะในชุมพร เผยยังไม่พบเพิ่ม

เรือหลวง
แฟ้มภาพ

“ทร.” ยังค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เน้นหมู่เกาะในชุมพร เผยยังไม่พบเพิ่ม

กองทัพเรือ จัดกำลังค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่อง เน้นพื้นที่ตามเกาะ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2566 พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในวันนี้ กองทัพเรือก็ยังคงดำเนินการค้นหากำลังพล ที่สูญหายอีก 5 นาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางต่อไป โดยเรือและอากาศยานยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ค้นหาในพื้นที่ต่างๆ ตามแผน สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จะแบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดประกอบด้วย ชุดค้นหาใต้น้ำ ชุดค้นหาผิวน้ำ และชุดค้นหาบนเกาะ ออกปฏิบัติการด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง พ.51 และเรือยาง จำนวน 4 ลำ โดยในวันนี้จะค้นหาบริเวณเกาะต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วย เกาะมัดหวายใหญ่ เกาะมัดหวายน้อย เกาะแรด เกาะทองแก้ว และเกาะรัง

นอกจากนี้ กำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1 หรือ ศรชล.ภาค 1 ยังคงวางกำลังในพื้นที่ค้นหา ตั้งแต่ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมุ่งเน้นการสำรวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่างๆ

ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ (วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.) ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม
สรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 2 มกราคม 2566) เวลา 11.00 น. ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 23 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นาย

Advertisement

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 23 นาย ประกอบด้วย

1.ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก
2.พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5.จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
8.จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
9.จ่าโท สหรัฐ อีสา
10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
13.จ่าตรี ศราวุธ นาดี
14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
15.พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
16.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
17.พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
18.พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
20.พลทหาร จำลอง แสนแก
21.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ
22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง
23.จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ

รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 6 นาย ( มี 1 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้)

Advertisement

กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย

1.ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม
2.จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท
3.พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย

1.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์
2.พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว

กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย คือ พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image