เพื่อไทยสกลนคร ‘อย่างงง’ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทำสับสน หวั่นทำ ‘เอื้อ’ บางพรรค

เพื่อไทยสกลนคร อย่างงง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทำสับสน หวั่นทำ ‘เอื้อ’ บางพรรค

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งใน จ.สกลนคร ซึ่งสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สกลนครได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.สกลนคร ปี 2566 จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน และเสนอต่อ กกต.

นายพัฒนากล่าวว่า ซึ่งในการแบ่งเขตครั้งนี้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.สกลนคร 7 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 7 คนทั้ง 3 รูปแบบ อาจขัดต่อกฎหมายด้วยเหตุผลดังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 27 ระบุว่า ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ตามมาตรา 27(1) ให้รวมอําเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง

โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน เพื่อความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกันและการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให้มีจํานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตําบลของอําเภอออกเพื่อให้ได้จํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตําบลไม่ได้

Advertisement

นายพัฒนากล่าวด้วยว่า กรณีดังกล่าวพบว่า กกต.สกลนคร แบ่ง 7 เขตเลือกตั้ง โดยไม่ยึดถือเกณฑ์ตามมาตรา 27(1) ที่ต้องคำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ในการรวมอำเภอ ซึ่งตามรูปแบบที่แบ่งนั้น พบว่าในแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6 มี อ.พังโคน รวมกับ อ.วานรนิวาส และเขตเลือกตั้งที่ 3 มี อ.พรรณานิคม รวมกับ อ.อากาศอำนวย และในแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 6 มี อ.พังโคน รวมกับ อ.เจริญศิลป์ และเขตเลือกตั้งที่ 3 มี อ.พรรณานิคม รวมกับ อ.อากาศอำนวย แต่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ อ.พังโคน ไม่เคยรวมกับ อ.วานรนิวาส เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน และ อ.พังโคน ก็ไม่เคยรวมกับ อ.เจริญศิลป์ เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน อีกทั้ง อ.พรรณานิคม เคยแยกเฉพาะ ต.บะหว้า และ ต.โพนแพง ออกจาก อ.อากาศอำนวย ให้รวมเป็นเขตเดียวกัน

“ประชาชนในพื้นที่มีความคลางแคลงว่า กกต.สกลนคร กลับรวม อ.พังโคน กับ อ.วานรนิวาส และรวม อ.พังโคน รวมกับ อ.เจริญศิลป์ อีกทั้งยังรวม อ.พรรณานิคม กับ อ.อากาศอำนวย เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน ดังนั้น การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.สกลนคร จึงเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ขัดต่อกฎหมายมาตรา 27 ประกอบมาตรา 27(1) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ซึ่งหาก กกต.ประกาศใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 3 รูปแบบนี้ รูปแบบนั้นอาจตกเป็นโมฆะ ประชาชนในพื้นที่อยากให้ กกต.แบ่งเขตตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกพรรคการเมือง ไม่เอื้อประโยชน์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง” นายพัฒนากล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image