ครม.ไฟเขียว 8 พันล้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ อปท. 2,765 โครงการ 67 จังหวัด

ครม.ไฟเขียว 8,171 ล้านบาท สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำของ อปท. 2,765 โครงการใน 67 จังหวัด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติวงเงิน 8,171,598,800 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน 2,765 โครงการ ใน 67 จังหวัด ครอบคลุมทั้งในระดับ อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต.

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisement

อาทิ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ยางมะตอย) ปรับปรุงถนนลูกรัง การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขุดลอกคลอง/หนอง/ลำห้วย/ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น/อาคารน้ำล้น ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดี ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทั้งยังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image