แห่สมัครส.ส.นนท์ วันแรกคึก ‘ตระกูลเรี่ยวแรง’ ส่งชิง 4 เขต พ่อลูกแยกกันอยู่ คนละพรรค

แห่สมัครส.ส.นนท์ วันแรกคึก ตระกูล”เรี่ยวแรง”ส่งผู้สมัครลงมากสุด 4 คน 2 พรรค สุดงงพ่อลูกคนละพรรค “เจริญนนทสิทธิ์” ลง 2 เขต ส่วน”บรรดาศักดิ์” ลูกพี่ลูกน้องญาติกัน ลง 2 คนๆพรรค ชิง ส.ส.สนามนนทบุรี เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี วันแรก 8 เขต พรรคใหญ่พรรคเล็ก 10 พรรค สมัครรวม 72 คน

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 3 เมษายน ที่ศูนย์โอทอป จังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการปิดรับสมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต ในวันแรก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด รวม 72 คน 10 พรรคการเมือง

พบว่า ตระกูลเรี่ยวแรง ส่งผู้สมัครลงมากสุด 4 คน พรรคภูมิใจไทย 3 คน ประกอบด้วย เขต 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง ภรรยานายฉลอง เรี่ยวแรง ซึ่งครั้งที่แล้วนางเจริญ เป็น ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ส่วน นายฉลอง เรี่ยวแรง ครั้งนี้ลงเขต 4 พรรคภูมิใจไทย และ ส่งลูกสาวทั้ว 2 คน คือ นางสาวปารมี เรี่ยวแรง ลงเขต 5 พรรคภูมิใจไทย และ นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ ลงเขต 2

ส่วน ตระกูลเจริญนนทสิทธิ์ ลงสมัคร วันแรก 2 คน ประกอบด้วยเขต 6 นายสามารถ เจริญนันทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 5 และเขต 8 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ หมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายวันชัยเคยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยครั้งนี้ เปลี่ยนค่ายมาสมัครในนามพระภูมิใจไทย

ขณะที่ ตระกูลบรรดาศักดิ์ ครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 คนซึ่งเป็นญาติกัน ประกอบด้วยเขต 4 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ ลูกชายนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ลงพรรครวมไทยสร้างชาติ และเขต 5 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็นญาติกัน ลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ

ส่วนอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรีพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งนี้ย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เขต 2 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ เขต 4 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ และเขต 5 นายณรงค์ จันทนดิษฐ

ทั้งนี้ อดีต ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 6 คนลงสมัครกันครบ ประกอบด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เขต 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เขต 8 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส่วนนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย ครั้งนี้ย้ายไปลงเขต 8 พรรคภูมิใจไทย ไปชนกับนายภณณัฏฐ์ อดีตส.ส. นนทบุรีพรรคเพื่อไทยที่ลง เขต 8 เช่นเดียวกัน ส่วน นางเจริญ เรี่ยวแรง ภรรยานายฉลอง เรี่ยวแรง ครั้งนี้ยังลงเขต 1 เหมือนเดิม แต่ย้ายพรรคไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในวันแรก ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต จำนวน 72 คน 10 พรรคการเมือง เปิดเผยประกอบด้วย

เขต 1
หมายเลข 1 นางเจริญ เรี่ยวแรงพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย

เขต 2
หมายเลข 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่
หมายเลข 2 นายธนินท์ธร ภูมราช พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นายธนบดี อินวีโร พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรงพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 5 นายเฉลิมพล นิยมศิลป์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ ผัดไทยภักดี
หมายเลข 10 นายตฤณ สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่

เขต 3
หมายเลข 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคะหะ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล
หมายเลข 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นายณรงค์ภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 10 นายธีรพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม

เขต 4
หมายเลข 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล
หมายเลข 3 นายอำนวย สุขขีพรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไล
หมายเลข 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 10 นายสุกฤษฏ์ ผ่องคำพันธ์ พรรคเสรีรวมไทย

เขต 5
หมายเลข 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นายณัฏฐ์ ปฐมพัณณณัฐ พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 นางสาวปารมี เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย

เขต 6
หมายเลข 1 นายคุณากร มั่นนทีรับย พรรคก้าวไกล
หมายเลข 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นายสรเดช คลังทอง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 นายกฤษณะแจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่

เขต 7
หมายเลข 1 นายทศพล เพ้งส้ม พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นางสาวมลฤดี ริเส พรรคชาติพัฒนากล้า
หมายเลข 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสม พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล
หมายเลข 8 นายจำลอง ขำสา พรรคเพื่อไทย

เขต 8
หมายเลข 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 4 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 9 นายรัญศิลป์ นลินธนาพัฒน์ พรรคพลังสังคม
หมายเลข 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image