สมาคมทนาย ติง กกต.ต้องจัดเลือกตั้งเป็นกลาง โปร่งใส ชี้ ครม.ของบลดค่าไฟ ไม่ฉุกเฉิน แต่ใช้หาเสียง

สมาคมทนาย ติง กกต.ต้องจัดเลือกตั้งเป็นกลาง โปร่งใส ชี้ ครม.ของบลดค่าไฟ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน แต่เป็นการใช้หาเสียง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้แถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ความว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาความผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานและการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังปรากฏข่าวที่สื่อมวลชนนำเสนออย่างแพร่หลาย นั้น

Advertisment

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า กกต. มีเวลาในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเพียงพอ เพราะเป็นการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งช้ากว่ากำหนดเดิมที่ กกต. เคยประกาศในกรณีรัฐบาลอยู่จนครบวาระคือในวันที่ 7 พ.ค.2566 ถึง 7 วัน กกต.จึงมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

แต่ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลับปรากฏว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความผิดพลาด โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การพิมพ์ชื่อผู้สมัคร สัญลักษณ์ หรือชื่อพรรคการเมืองผิด ซึ่งเกิดกับผู้สมัครและพรรคการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทั้งสิ้น ประกอบกับเคยมีความผิดพลาดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การนับคะแนนที่ส่งมาจากต่างประเทศไม่ทัน หรือการนับคะแนนแบบบัตรเขย่ง จนทำให้ฝ่ายที่เคยแพ้กลับมาชนะเลือกตั้งจนได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ ยิ่งทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในความเป็นกลางของ กกต.

Advertisement

ล่าสุดคือการที่คณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบจาก กกต. ใช้งบกลางเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแพงให้กับประชาชน ซึ่งกรณีนี้สมาคมเห็นว่างบกลางจะใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า แต่กรณีค่าไฟฟ้าแพงได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และเกิดขึ้นก่อนการยุบสภาจึงไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่จะขอใช้งบกลางในขณะนี้ เพราะจะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อการหาเสียงให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง กกต. จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ขอตำหนิท้วงติงการทำงานของ กกต.ในเรื่องดังกล่าว และขอแนะนำให้ กกต.ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และโปร่งใส เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม อันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image