3 ช่องทาง เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส. ก่อนไปกาบัตร 14 พ.ค.

เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส. ก่อนไปกาบัตรในวันอาทิตย์ 14 พ.ค.

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เป็นการทั่วไป 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านทางช่องทางต่างๆ ก่อนจะไปใช้สิทธิ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องใช้สิทธิคูหาเลือกตั้งไหนดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อผ่าน เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ (คลิกที่นี่) หรือผ่าน แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement

โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบ่งเป็นวันเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อ

 

2.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

3.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)

ทั้งนี้ หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการ เลือกตั้ง2566 ได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image