เช็กท่าที ส.ว.ล่าสุด! พร้อมโหวต ‘พิธา’ นั่งนายกฯ แล้วกี่คน

เช็กท่าทีสมาชิกวุฒิสภาล่าสุด! พร้อมโหวต ‘พิธา’ นั่งนายกฯ แล้วกี่คน

หลังจากพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง และประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วย 313 เสียง จาก 8 พรรค โดยส่ง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

แต่การจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้คะแนนเสียงจากสมาชิก 2 สภา เกินกึ่งหนึ่ง คือ 376 เสียง เท่ากับขาดอีก 63 เสียง ขณะที่สังคมจับตาฝ่ายค้านและฝ่ายส.ว. 250 คนว่าจะมีใครโหวตสนับสนุนนายพิธา บ้าง

ถ้ามองเฉพาะฝ่ายส.ว. ขณะนี้มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน ฝ่ายที่สงวนท่าทีและฝ่ายที่งดออกเสียง โดยฝ่ายที่ประกาศโหวตนายพิธา/ประกาศโหวตตามเสียงข้างมาก/โหวตฝ่ายที่รวบรวมเสียงเกิน 250 เสียงจัดตั้งรัฐบาล ประกอบด้วย 12 คน ได้แก่

Advertisement

1.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
2.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
3.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
4.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
5.นายอำพล จินดาวัฒนะ
6.นายทรงเดช เสมอคํา
7.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
8.น.ส.ภัทรา วรามิตร
9. นายวันชัย สอนศิริ
10.นางประภาศรี สุฉันทบุตร
11.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
12.นายประมาณ สว่างญาติ

งดออกเสียง 9 คน
1.พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.
3.พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
4.พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.
5.พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผบ.ทอ.
6.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.
7.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
8.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
9.นายจเด็จ อินสว่าง

ยังไม่ชัดเจน/สงวนท่าที 5 คน
1.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
2.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช
3.นายสมชาย แสวงการ
4.นายเสรี สุวรรณภานนท์
5.นายมณเฑียร บุญตัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image