‘เขตบึงกุ่ม’ นับคะแนนใหม่ ‘วิทวัส ติชะวาณิชย์’ จากก้าวไกล ยังคว้าชัย

‘เขตบึงกุ่ม’ นับคะแนนใหม่ ‘วิทวัส ติชะวาณิชย์’ จากก้าวไกล ยังคว้าชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วย คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบึงกุ่ม

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาฃิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 15 ผลการนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงได้มีคำสั่งที่ 1087/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครใหม่

ทั้งนี้การนับคะแนนดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 หมวด 10 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

Advertisement

ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้
– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 781 คน
– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน จำนวน 559 คน
– จำนวนบัตรดี จำนวน 529 บัตร
– จำนวนบัตรเสีย จำนวน 17 บัตร
– จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 13 บัตร

ทั้งนี้ ผู้สมัครหมายเลข 6 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ สังกัดพรรคก้าวไกล ยังเป็นผู้ได้รับการลงคะแนนเสียงสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยได้คะแนนจำนวนทั้งสิ้น 180 คะแนน

ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 7 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 138 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 3 นายแมน เจริญวัลย์ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 137 คะแนน

ภาพ/ข้อมูล จากทางสำนักงานเขตบึงกุ่ม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image