‘ชลน่าน’ มั่นใจได้ข้อยุติแน่ ประธานสภา เชื่อเรื่องนี้ไม่ถึงขนาดทำให้ฝ่าย ปชต.จบเห่

‘ชลน่าน’ ระบุปมประธานสภา เป็นกระบวนการภายในของพรรค สุดท้ายข้อสรุปขึ้นอยู่กับการเจรจาสองพรรค เชื่อยุติก่อน 3 ก.ค.

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 22 มิถุนายน ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขั้นตอนการเจรจาพูดคุยที่เราวางแนวไว้ คือเป็นการเจรจาระหว่างสองพรรค ซึ่งเราได้มอบหมายหน้าที่ไว้เรียบร้อย ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการภายในเท่านั้น ส่วนที่พรรค พท.มีข่าวออกมาก็เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของพรรค เพื่อนำข้อเจรจานี้ไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฉะนั้น ข้อสรุปสุดท้ายก็อยู่ที่การเจรจาของสองพรรคใหญ่

เมื่อถามว่า สุดท้ายจะมีข้อสรุปอย่างไร เพราะมีสมาชิกของพรรค พท.มีความกังวลว่าจะบานปลาย นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรค พท.ให้ความสำคัญ และระมัดระวังเรื่องนี้อย่างยิ่ง แต่ในขั้นตอนของการพูดคุยนั้นเราต้องเปิดตรงกลาง เมื่อมีตัวแทนของฝ่ายบริหารที่เรามอบให้เป็นคณะเจรจา ไปกำหนดแนวทางเจรจาไว้ ก็ต้องนำหลักการนี้ มาขอความเห็นจากสมาชิกพรรค โดยเฉพาะคนที่เป็น ส.ส. ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็เป็นขั้นตอนนั้น แม้ว่าจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปทางสื่อ เพราะพวกเราเองถือเป็นคนที่เก่ง ที่นำเอาประเด็นต่างๆ มาเปิดเผยได้ ก็จะมีการตอบสนองปฏิกิริยาของสมาชิกออกมาก่อนที่เราจะมีการจัดสัมมนา สิ่งที่เขาพูดไปก็จะเป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็น ซึ่งการที่เราจัดให้มีการสัมมนาก็เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นตรงนี้ด้วย โดยคนที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่าพรรค พท.น่าจะเสนอขอตำแหน่งประธานสภา แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความเห็นของ ส.ส.ทั้ง 141 คน เพราะมีเพียงกว่า 10 คนเท่านั้นที่ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อถามว่า นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังยืนว่าพรรค พท.ต้องแคร์ ความรู้สึกของสมาชิกพรรคเป็นหลัก นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคมีหลักการในการทำงาน เราแคร์ความรู้สึกทุกฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายหมายถึง พรรคร่วมที่เราไปทำสัญญาร่วมกัน แต่ความรู้สึกที่เราต้องแคร์มากที่สุดคือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เรายึดถือเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคือการแคร์ความรู้สึกสมาชิกพรรคโดยเฉพาะคนที่เป็น ส.ส. ฉะนั้น เราต้องมองทุกมิติให้ครอบคลุม

Advertisement

เมื่อถามว่า ส.ส.ของพรรคบางคนเห็นว่าหากจะให้ตำแหน่งประธานสภากับพรรค ก.ก. ก็จะมีบางคนที่รับไม่ได้ และจะขอฟรีโหวต นพ.ชลน่านกล่าวว่า ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ส.ส.ทำหน้าที่ตามความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ มีเอกสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นในการลงมติ แต่ในระบบพรรคการเมือง เราต้องมีการพูดคุยกัน โดยเฉพาะระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระบบรัฐสภา ซึ่งยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลัก เคารพเสียงข้างน้อย ก็ต้องมีข้อสรุปในระบบของพรรค ฉะนั้น พรรค พท.เองเมื่อมีความเห็นต่างเช่นนี้ ก็ต้องหาความเห็นร่วมให้ได้ ก่อนที่จะไปพูดคุยเจรจา ฉะนั้น ประเด็นข้อกังวลที่จะมีการฟรีโหวตนั้น เมื่อพรรค พท.มีมติอย่างไร เชื่อว่า ส.ส.พรรค พท.จะมีวินัย

เมื่อถามว่า หากมีการเสนอชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ทางพรรคจะต้องวางตัวอย่างไรกับพรรค ก.ก.บ้าง นพ.ชลน่านกล่าวว่า คำว่าถ้าตรงนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเรามีการพูดคุยภายในพรรคให้จบกระบวนการทั้งหมด

ถามต่อว่า จะมีการให้นายสุชาติสละสิทธิเลยหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราไปละเมิดสิทธิของสมาชิกไม่ได้ แต่เราเสนอว่า หากมติพรรคเป็นเช่นนี้แล้ว ท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน ซึ่งเราเองไม่มีสิทธิจะไปห้ามสิทธิของแต่ละท่านได้ที่จะเสนออะไรขึ้นมา แต่ด้วยวิธีการและกลไกของพรรคการเมือง เราต้องเคารพเสียงข้างมากที่เลือกเรามา ซึ่งตนก็ยังไม่ทราบว่า เสียงข้างมากจะออกมาในมุมไหน และการเจรจากับพรรค ก.ก.จะออกมาในมุมใด อาจจะมีข้อยุติที่ดีก็ได้

เมื่อถามถึงกรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) พูดถึงการแชร์ตำแหน่งรองประธานสภา ให้กับพรรคอันดับ 3 จะมีการพิจารณาอย่างไรหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า หลักการคือเรามอบให้พรรคแกนนำเป็นผู้นำในการพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งพรรค พท.ก็เสนอในมุมของเราเท่านั้น ส่วนพรรค ก.ก.จะพูดคุยกับนายวันมูหะมัดนอร์อย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องที่พรรค ก.ก.จะไปพูดคุย เรามีข้อเสนอในมุมของพรรค พท.ว่าพรรคอันดับ 1 ได้ 151 เสียง พรรคอันดับ 2 ได้ 141 เสียง และพรรคอันดับ 3 ได้ 9 เสียง ในลักษณะเช่นนี้ต้องยึดถือประเพณีปฏิบัติที่เป็นมาหรือไม่ ที่จะต้องแบ่งตำแหน่งรองประธานสภา เกลี่ยไปยังพรรคอันดับ 1-3 ซึ่งก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมของพรรค พท. คณะเจรจาที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายผู้บริหารก็พิจารณาแล้ว ก็มีข้อเสนอว่าพรรคอันดับ 1 และ 2 คะแนนห่างกันไม่มาก แต่ห่างจากพรรคอันดับ 3 มาก จึงเสนอให้พรรคอันดับ 2 ได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองท่าน ซึ่งนี่เป็นหลักการที่เขาจะเสนอ ส่วนพรรค ก.ก.จะรับหรือไม่ และจะไปคุยกับนายวันมูหะมัดนอร์อย่างไร ก็เป็นเรื่องของพรรค ก.ก.

เมื่อถามว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กับนายวันมูหะมัดนอร์ พูดเป็นแนวทางเดียวกันว่า หากตกลงกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาไม่ได้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจบเห่แน่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น ก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของทั้งสองท่าน ในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนาน พรรค พท.ในฐานะที่มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นคู่เจรจา เรามั่นใจว่าสิ่งที่คนหวั่นไหวและคาดการณ์ จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องได้ข้อยุติภายในพรรคก่อนที่จะไปพูดคุย และก่อนวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ แน่นอน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image