‘วันนอร์’ โพสต์ ขอบคุณ ส.ส.ชุดที่ 26 ไว้ใจ เลือกนั่งประธานสภา

“วันนอร์” โพสต์ ขอบคุณ ส.ส.ชุดที่ 26 ไว้ใจ เลือกนั่งประธานสภา ลั่นจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

หลังจากที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเรียบร้อย

ล่าสุด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอบคุณ โดยมีรายละเอียดว่า “ขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ในการไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร” โดยการเสนอของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

โอกาสนี้ผมขอย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1.ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป

Advertisement

2.ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของสภา ทุกประการ

3.ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม อย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

4.ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะ เพื่อไปแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณี

5.ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภา เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในฝ่ายนิติบัญญัติ

6.ผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา เป็นสถานีของประชาชน เพื่อที่จะส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนในมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับ, ขอขอบคุณครับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image