ป.ป.ช.เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต ส.ส.ชุดใหญ่ 40 คน พรุ่งนี้ มีชื่อ ‘พิธา’

ป.ป.ช.เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล “สุชาติ ชมกลิ่น” อดีต รมว.แรงงาน “สมศักดิ์ เทพสุทิน” อดีต รมว.ยุติธรรม และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชุดใหญ่ 40 คน พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย เวลา 08.30-16.30 น. ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม ที่ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย ประกอบด้วย

1.นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
2.นายทศพร ทองศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566
3.นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
4.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
5.นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
6.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
7.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
8.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
9.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
10.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
11.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
12.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
13.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
14.นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
15.นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
16.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
17.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
18.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
19.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
20.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
21.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
22.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
23.ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
24.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
25.นายธนยศ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
26.นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
27.นางสาววรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
28.นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566
29.นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
30.นางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
31.นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
32.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
33.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
34.นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
35.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
36.นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
37.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
38.นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
39.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
40.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

Advertisement

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image