ปลัดมหาดไทย ขอความร่วมมือทุกจังหวัด เปิดให้บริการช่วงวันหยุดยาว ไม่มีวันหยุด

“มหาดไทยบริการพี่น้องประชาชนไม่มีวันหยุด” ปลัด มท. ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ทุกอำเภอเปิดให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดยาว โดยกรมการปกครองได้แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ และกทม. เปิดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต และสำนักทะเบียนท้องถิ่นในทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกบริการพี่น้องประชาชน ไม่มีวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกระทรวงมหาดไทยร่วมกับอธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตนได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทำให้ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 66 นี้ เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง รวม 6 วัน

“กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องนี้ จะมีพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการจากหน่วยงานบริการของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานราชการของแต่ละจังหวัด ตนจึงได้ขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ได้เป็นผู้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่ด้านการบริการพี่น้องประชาชน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยร่วมกันวางแผนการเปิดให้บริการติดต่อราชการเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องเข้ารับบริการในวันหยุดราชการ ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวง กรม และจังหวัด ได้จัดให้มีคณะทำงานทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสถานที่ราชการและสำนักงานนอกเหนือจากการจัดเวรยามประจำตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กล่าวว่า กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้มในเขตพื้นที่ ได้เปิดให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองในฐานะสำนักทะเบียนกลางได้เปิดระบบปฏิบัติการให้บริการประชาชนทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้การบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบในทุกช่องทางสื่อสารของจังหวัดและอำเภอ

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดต่อเนื่องนี้ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวทัศนาจรร่วมกับครอบครัว จึงขอให้ได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของทางราชการในทุกจังหวัด ได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือหากต้องการขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย ติดต่อสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image