09.00 INDEX กัมปนาท เสียงปืน นครปฐม กังวาน ถึง “ทำเนียบรัฐบาล”

09.00 INDEX กัมปนาท เสียงปืน นครปฐม กังวาน ถึง “ทำเนียบรัฐบาล”
ความต่อเนื่องของ ”เสียงปืน” อันดังขึ้นระหว่างงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งจัดขึ้นโดย ”กำนันนก” ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิด ”วิสามัญฆาตกรรม” ต่อ ”ฆาตกร” ในอีกไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมาเท่านั้น
หากยังเกิดผลสะเทือนและความต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลยิ่งในทางความคิดและในทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งย้ายอย่างฉับพลันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 20 กว่านายที่ ”ร่วม” ในงานสังสรรค์และอยู่ในกัมปนาทแห่งเสียงปืน
หากแต่ได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรงผ่านคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการจากพรรคภูมิใจไทยเข้ารับผิดชอบในการจัดทำ ”บัญชีผู้มีอิทธิพล”
มีคำถามตามมาอย่างมากมายต่อความเป็นจริงแห่งการดำรงอยู่ของ ”ผู้ทรงอิทธิพล” ในแต่ละพื้นที่ มีข้อสงสัยในเรื่องสาย สัมพันธ์ระหว่าง ”ผู้ทรงอิทธิพล” กับกลไกแห่ง ”อำนาจรัฐ”
คำถามนี้ยิ่งถี่ยิบมากเท่าใด ยิ่งเร่งเร้าและต้องการคำตอบที่ เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเท่านั้น กระทั่งเรียกร้องผ่านกระทรวงมหาดไทย ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และวางลง ณ เบื้องหน้า นายเศรษฐา ทวีสิน ในที่สุด
คำถามนั้นในเบื้องต้นอาจให้น้ำหนักไปยังการเสนอข้อเสนออันยากต่อการปฏิเสธ นั่นก็คือ อาศัยกระบวนการงานเลี้ยงเป็นสะพานเชื่อมไปกำหนดการโยกย้าย แต่งตั้ง
เมื่อถูกปฏิเสธจากนายตำรวจที่มีบทบาทก็นำไปสู่การลั่นกระสุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่มีอยู่
กระนั้น ยิ่งรายละเอียดจากคำสนทนาและความสัมพันธ์ได้รับการแผ่แบออกมาอย่างรอบด้านลึกซึ้งเพียงใดก็ยิ่งทำให้มองไปยังกระบวนการโยกย้ายว่าเกี่ยวกับเรื่อง ”ส่วยรถบรรทุก”
“เสียงปืน” อันดังขึ้นที่นครปฐมจึงมิได้ทำให้ปลิดชีวิต ”ตำรวจ” น้ำดีคนหนึ่งลงไปด้วยอำนาจจาก ”ผู้มีอิทธิพล” หากแต่ยังก่อให้เกิดอาการอย่างที่เรียกว่า ”ฝีแตก” ในทางการบริหาร
เป็นโรคร้ายอันดำรงอยู่อย่างยาวนานในสังคมไทยและแพร่ระบาดเป็นอย่างมากในยุคหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557
มองอย่างผิวเผินดูคล้ายกับความความรับผิดชอบกำลังตกอยู่บนบ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่บนบ่าของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรักษากฎหมาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
แต่ทุกสายตากลับมองอย่างคาดหวังไปถึง “นายกรัฐมนตรี”
เรื่องนี้จะต้องมิใช่ถูกจำกัดกรอบและขอบเขตเพียงเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือเป็นภาระที่อยู่บนบ่าของกระทรวงมหาดไทย
ตรงกันข้าม ต้องเป็นของ ”รัฐบาล” ต้องอยู่ในมือ ”นายกรัฐมนตรี” และต้องอยู่ในระดับเป็น ”วาระแห่งชาติ”
พลันที่กล่อง ”แพนโดรา” ถูกยิงจนแตก ”กระจาย”
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image