อนุทิน เซ็นแบ่งงาน รมช.มหาดไทย ‘ทรงศักดิ์’ ดู สถ. ให้ ‘ชาดา’ คุมกรมที่ดิน ‘เกรียง’ ปภ.

มท.1 ลงนามคำสั่งมอบหมายงานรัฐมนตรีช่วย ‘ทรงศักดิ์’ ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ‘ชาดา’ ดูแลกรมการพัฒนาชุมชนและกรมที่ดิน ‘เกรียง’ ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำกับดูแลการประปานครหลวง

Advertisement

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย

“สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นี้” โฆษก มท.กล่าวในช่วงท้าย

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image