เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : โดย คุณอ้อ วันที่ 8 มกราคม 2560

⦁…เปิดศักราชปีไก่สัปดาห์แรก ขอน้อมนำพรพระราชทาน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” พระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชาวไทย ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา

ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่านำความเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใด

ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้ไว้

งานทุกอย่างสำเร็จผล เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

⦁…พรุ่งนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 มกราคม วันเวลาหมุนมาบรรจบ ตรงกับวันครบรอบวันก่อตั้ง “หนังสือพิมพ์มติชน” ปีนี้ ถือเป็นหนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์ครบ 40 ปีพอดิบพอดี หากนับจากวันออกจากจุดสตาร์ตในวันแรก คือ 9 มกราคม พ.ศ.2521 และโดยเสมอมา “ประธานใหญ่ขรรค์ชัย บุนปาน” ช่วงเช้าจะทำพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร กรวดน้ำ ประพรมน้ำมนต์ ขณะเดียวกันภาคต้อนรับอาคันตุกะ แขกผู้มีเกียรติ ซึ่งเดินทางมาร่วมอวยพร วันครบรอบปีมติชนทุกๆ ปี ยังจัดที่จัดทางบริเวณห้องโถงชั้นล่างไว้ต้อนรับขับสู้เหมือนเดิม พร้อมอาหารคาวหวาน ที่กระจัดกระจายเป็นซุ้มทั่วบริเวณรอบอาคาร 9 ชั้น ขอเรียนเชิญผู้อ่านและแขกทุกๆ ท่าน พบกันที่เก่าเวลาเดิม

คุณอ้อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศธ.มอบโล่’ร.ร.ดีไม่มีอบายมุข’สร้างพลังบวก’ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครู’สร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมตามคำพ่อสอน
บทความถัดไปคอลัมน์ แท็งก์ความคิด: มติชนสู่ปีที่ 40