‘ธรรมนัส’ ลุยพัฒนาบึงบอระเพ็ด หวังเป็นแหล่งหน่วงน้ำสำคัญไว้ใช้ฤดูแล้ง

‘ธรรมนัส’ ลุยพัฒนาบึงบอระเพ็ด หวังเป็นแหล่งหน่วงน้ำสำคัญไว้ใช้ฤดูแล้ง พร้อมแจกที่ดิน ส.ป.ก.ให้ ปชช. 20 ราย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้ง เอลนิโญ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาด้านการเกษตร ว่า เบื้องต้นได้ให้แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมว่าต้องการพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดสามารถเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด โดยการเพิ่มพื้นที่ในการขุดลอกบึงบอระเพ็ดให้มากขึ้น รวมทั้งขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูน้ำแล้ง และเป็นแหล่งหน่วงน้ำใช่ช่วงฤดูน้ำหลากก่อนไหลลงแม่น้ำสายหลัก โดยได้มีการประสานกับปลัดกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 บริหารจัดการและการเข้าใช้ประโยชน์ ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ด้านที่ 3 คุณภาพตะกอน และรักษาระบบนิเวศ และด้านที่ 4 การจัดการน้ำท่วม บรรเทาอุทกภัย

“พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการพัฒนาอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลซ้ำซ้อนกัน ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องการลงมาขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วยตัวเองอย่างจริงจัง โดยเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

Advertisement

นอกจากนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ขนาด 7 เซนติเมตร (ซม.) จำนวน 200,000 ตัว กุ้งก้ามกราม ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 200,000 ตัว ปลาตะเพียนวัยอ่อน 2,000,000 ตัว (ปล่อยแบบ mobile hatcherry) และปลาชะโอน ขนาด 5-10 ซม. จำนวน 500 ตัว พร้อมแจกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 20 รายด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image