ศาลรัฐธรรมนูญ ขีดเส้น 15 วัน ส่งหลักฐานเพิ่ม คดีพิธา-ก้าวไกล หาเสียง แก้ ม.112

‘ศาล รธน.’ สั่งผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารเพิ่ม คดี ‘พิธา-ก้าวไกล’ เสนอนโยบายแก้ ม.112 หลังฝ่ายผู้ถูกร้องยื่นแก้ข้อกล่าวหา-แนบชื่อพยานถึงศาลแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้อง นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 49 ว่า การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยาน ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image