นิกร ถกอนุรับฟังความเห็น 25 ต.ค. ขอเมนต์ ส.ว.-ส.ส.ผ่าน กมธ.พัฒนาการเมือง มี ‘เสรี-พริษฐ์’ ปธ.

แฟ้มภาพ

นิกร ถกอนุรับฟังความเห็น 25 ต.ค.นี้ จ่อขอความเห็น ส.ว.-ส.ส. ผ่าน กมธ.พัฒนาการเมือง ที่มี ‘เสรี-พริษฐ์’ นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นเป็นครั้งแรกในวันพุธที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเตรียมเสนอให้คณะอนุกรรมการเริ่มต้นเข้ารับฟังความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาที่ไม่สามารถรับเชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ ให้ผ่านทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมืองของทั้งสองสภา

นายนิกรกล่าวว่า ทางวุฒิสภานั้นตนได้ประสานงานผ่าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน ไปเบื้องต้นแล้ว ส่วนสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ฝากประสานผ่านไปที่ นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไปที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน กมธ.ไปเบื้องต้นแล้ว พร้อมการขอเข้าพบกับพรรคก้าวไกลที่ยังปฏิเสธไม่ส่งตัวแทนคนที่ไม่ใช่ ส.ส.มาเข้าร่วม เพราะยังมีความเห็นไม่สอดคล้องในเชิงหลักการของการทำประชามติในครั้งนี้อยู่ ซึ่งคิดว่าสำคัญในการน้อมรับฟังความเห็นต่างที่สำคัญนี้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นตนจะขอความเห็นชอบกรอบวาระงานเร่งด่วนจากที่ประชุมอนุกรรมการเพื่อออกเป็นหนังสือทางการส่งไปยังคณะกรรมาธิการเหล่านั้นต่อไป

นายนิกรกล่าวอีกว่า การประชุมครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้ คณะกรรมการจำเป็นต้องกำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจน เพราะต้องเร่งรัดมากเนื่องจากเวลาจำกัด ต้องสรุปผลการรับฟังส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ในโอกาสแรก เพื่อให้ทันกับแผนงานในภาพรวมที่กำหนดไว้ โดยอาจต้องรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติจากกลุ่มหลักในภาคส่วนต่างๆ ของประชาชน

Advertisement

นายนิกรกล่าวต่อว่า ส่วนความเห็นองค์รวมของประชาชนทั่วไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะนำข้อมูลการรับฟังความเห็นของประชาชนในคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ทำไว้อย่างกว้างขวางดี เข้าประกอบการพิจารณาด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image