‘ป.ป.ช.’ เปิดทรัพย์สิน ‘เซีย-ก้าวไกล’ มี 4.5 ล้าน หนี้ 5 แสน ปืน 1 กระบอก

‘ป.ป.ช.’ เปิดทรัพย์สิน ‘เซีย’ ส.ส.ก้าวไกล มี 4.5 ล้าน มีรายได้จากการขายข้าวเปลือก-ประกันราคาข้าวปีละ 8.4 หมื่นบาท หนี้ 5 แสน ปืน 9 มม. 1 กระบอก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส.ส.จำนวน 61 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จำนวน 59 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ คือ นายเซีย จำปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) โดย นายเซีย ระบุสถานภาพสมรสกับนางทองใบ จำปาทอง พร้อมระบุว่า ตนเอง และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,555,399 บาท เป็นทรัพย์สินของนายเซีย 3,518,004 บาท เป็นทรัพย์สินของนางทองใบ 1,037,395 บาท นอกจากนี้ นายเซียแจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยเป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียน พิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด

รายละเอียดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินฝากของนายเซีย 421,262 บาท เงินฝากของนางทองใบ 342,645 บาท เงินลงทุนของนายเซีย 328,500 บาท เงินลงทุนของนางทองใบ 335,500 บาท ที่ดินของนายเซีย จำนวน 3 แปลง ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มูลค่า 1,096,900 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายเซีย จำนวน 1 รายการ 737,136 บาท โดยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น ที่ จ.สมุทรปราการ ยานพาหนะของนายเซีย จำนวน 4 รายการ มูลค่า 604,500 บาท โดยเป็นรถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 3 คัน สิทธิและสัมปทานของนายเซีย 137,815 บาท สิทธิและสัมปทานของนางทองใบ 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของนายเซีย 191,890 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 2 เรือน ปืนสั้น 9 มม. 1 กระบอก และทองรูปพรรณ ประกอบด้วยสร้อยคอหนัก 2 บาท 1 เส้น สร้อยข้อมือหนัก 2 บาท 1 เส้น แหวนหนัก 2 สลึง 2 วง ทรัพย์สินอื่นของนางทองใบ มูลค่า 159,250 บาท โดยเป็นทองรูปพรรณ สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ

นายเซียแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,465,268 บาท เป็นเงินเดือน 854,760 บาท เงินประจำตำแหน่ง 507,960 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้นสหกรณ์เครดิตยูเนียน 9,294 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 806 บาท รายได้จากการทำนา ซึ่งเป็นการขายข้าวเปลือกและประกันราคาข้าวต่อปี 84,448 บาท ค่าตอบแทนจากการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน 8,000 บาท นอกจากนี้ มีรายจ่ายต่อปี 1,045,890 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าอุปโภคบริโภค ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่ายานพาหนะ ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าหุ้นสหกรณ์ ค่าท่องเที่ยว ค่าการกุศลสาธารณะ 78,000 บาท เงินบริจาค 288,000 บาท และค่าทำนา 55,000 บาท

Advertisement

ขณะที่นางทองใบ มีรายได้ต่อปี 320,939 บาท เป็นเงินเดือน 277,002 บาท เงินโบนัส 27,314 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้นสหกรณ์เครดิตยูเนียน 8,818 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 1,279 บาท ค่าตอบแทนจากการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน 6,500 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 306,962 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าอุปโภคบริโภค ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าหุ้นสหกรณ์ ค่าท่องเที่ยว ค่าการกุศลสาธารณะ 73,600 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image