โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 12 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร จำนวน 12 ราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 ฉบับ โดย ฉบับแรก เนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ดังนี้

กองทัพบก

1.พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563
2.ร้อยเอก ผดุง อินทรวงศ์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

ส่วนประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 2 เนื้อหาระบุว่า ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ รวม 10 ราย ดังนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image