09.00 INDEX เลื่อน ลงทะเบียน ประกันตน เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม

09.00 INDEX เลื่อน ลงทะเบียน ประกันตน เลือกตั้ง บอร์ด ประกันสังคม

การตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลื่อนเวลาในการลงทะเบียนสิทธิในการเลือกตั้ง ”บอร์ดกองทุนประกันสังคม” จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคมเป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน

เป็นการตัดสินใจที่สะท้อนความเด็ดขาด เฉียบคมเป็นอย่างสูงของ ”รัฐมนตรี” ในฐานะนักการเมืองซึ่งเป็น ”นักบริหาร” ไม่เพียงบริหาร ”กองทุนประกันสังคม” หากบริหาร ”การเมือง”

เท่ากับเป็นการยอมรับในความสัมพันธ์และการต้องดำรงอยู่อย่างเป็นเอกภาพระหว่างการบริหาร ”บ้านเมือง” กับการบริหาร ”การเมือง” ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง

Advertisement

ในเมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ”บอร์ดประกันสังคม” ยังอยู่ในระดับเพียง 1 แสนกว่าคนจากจำนวนทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านคน คือทำได้แค่ร้อยละ 1

หากปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม นั่นย่อมทำให้การได้มาซึ่ง ”บอร์ดประกันสังคม” อยู่บนฐานแห่งสมาชิกอันน้อยนิดและมีจุดอ่อนความบกพร่อง

ความมุ่งหวังที่จะให้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของ ”บอร์ดประกันสังคม” ก็มิได้อยู่บนรากฐานแห่ง ”ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง

การตัดสินใจ ”เลื่อน” จึงเท่ากับเคารพและฟังเสียง ”ประชาชน”

ยอมรับเถิดว่าการดำรงอยู่ของ ”กองทุนประกันสังคม” เป็นการดำรงอยู่บนฐานการเงินใหญ่เป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท

ที่ผ่านมา การบริหาร ”กองทุน” อยู่ภายใต้ระบบ ”แต่งตั้ง” ในโครงสร้างแห่งความเป็นรัฐราชการรวมศูนย์

เพิ่งจะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากตกอยู่ภายใต้การบริหารด้วยอำนาจอันเบ็ดเสร็จของ คสช. อันได้อำนาจมาด้วยกระบวนการรัฐประหาร

ทั้งยังเป็นการได้สิทธิแห่งการเลือกตั้งโดยสมาชิกจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องยืนหยัดของสมาชิกผู้ประกันตนอันเป็นผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ

ไม่ว่ากระบวนการเข้าถึง ”การลงทะเบียน” จะมีความยุ่งยากอย่างไร แต่การเลื่อนเวลาลงทะเบียนก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม

ต้องยอมรับว่าข้อเรียกร้องในเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทะเบียนมาจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอย่างเป็นด้านหลัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง

รูปธรรมก็คือการหลั่งไหล ”ลงทะเบียน” จนเว็บไซต์ ”ล่ม”

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่จำนวน ”ผู้ลงทะเบียน” ยังน้อย ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุอันเนื่องจาก ”เทคโนโลยี” ที่กลายเป็นอุปสรรค แต่การตัดสินใจ ”เลื่อน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำคัญ

เท่ากับเป็นการสร้างโอกาสอย่างทรงความหมายยิ่งต่อพัฒนาการด้าน ”แรงงาน” และด้าน ”ประกันสังคม”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image