เปิดร่างคำถามประชามติ 4 ประเด็น ‘นิกร’ ส่งให้ส.ส.-ส.ว.ตอบ ช่วงธ.ค.นี้

‘นิกร’ เผย เปิดสมัยประชุมสภาฯ ธ.ค.นี้ เตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ ส.ส.-ส.ว.กรอก ส่วนสาระร่างคำถามประชามติ 4 ประเด็นสำคัญ ตั้งเงื่อนไข แก้ทั้งฉบับ แต่เว้นหมวด1หมวด2 หรือ แก้รายมาตรา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีนายนิกร จำนง เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนรัฐสภา ผ่าน 2 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) คือ กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.เป็นประธาน เมื่อ 30 ต.ค. และ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพริษฐ์​ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล(ก.ก.)เป็นประธาน เมื่อ 2 พ.ย. การหารือใน 2 กมธ. ที่ไม่ได้มีการเปิดเผย

พบว่านอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ทางอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอร่างคำถามการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาและตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวาทงการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 3 ประเด็นคำถาม

ดังนี้ 1.ท่านเห็นสมควรจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ 2.ท่านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 (1) ทั้งฉบับ โดยคงไว้ซึ่งหมวด1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (2) แก้ไขรายมาตรา และ3.ในการจัดทำรรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ขึ้นมาดำเนินการหรือไม่

Advertisement

นอกจากนั้นยังพบว่า อนุกรรมการฯ ยังได้สอบถามถึงประเด็นจำนวนครั้งของการทำประชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2564 ที่กำหนดว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ 2.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพื่อกำหนดที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) และ3.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง เมื่อนัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบ ก่อนที่นำนายกฯจะนำร่างรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดให้มีการออเสียงประชามติกี่ครั้ง คือ 1.1 ครั้ง 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4.มากกว่า 3 ครั้ง

ทั้งนี้นายนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นฯ ให้สัมภาษณ์ ว่า ทางอนุกรรมการฯ จะส่งร่างคำถามประชามติไปยังสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ว. และ ส.ส. ให้ตอบในช่วงเปิดประชุมสภาฯ สมัยหน้าในเดือนธ.ค.นี้ โดยส่งเป็นรายบุคคลในวันที่มาประชุมสภาฯ จะฝากเจ้าหน้าที่ของสภาฯที่รับเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแจกไปทีเดียว ทั้งนี้จะไม่ใช้วิธีส่งเป็นจดหมายไปที่บ้านหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากกังวลว่าสมาชิกจะไม่กลับไปยังภูมิลำเนา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image