09.00 INDEX รูปธรรม ต่อสู้เชิง อุดมการณ์ กรณี การฉ้อฉล แห่ง ‘อำนาจ’

09.00 INDEX รูปธรรม ต่อสู้เชิง อุดมการณ์ กรณี การฉ้อฉล แห่ง ‘อำนาจ’

การออกปากจากพรรคไทยศรีวิไลย์เชิญชวน ส.ส. คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่จะถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลให้เข้าไปอยู่ในพรรคศรีวิไลย์เป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติยิ่งในทางการเมือง

โดยเฉพาะเมื่อพรรคไทยศรีวิไลย์เองไม่มี ส.ส.แม้แต่คนเดียวอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร นี่ย่อมเป็นโอกาส
เท่ากับพรรคไทยศรีวิไลย์มีฐานะมีหน้าตาขึ้นโดยอัตโนมัติ

ยิ่งหากฟังเหตุผลที่สร้างความชอบธรรมให้กับคำเชิญชวน ของพรรคไทยศรีวิไลย์ที่ว่า สภาวการณ์ซึ่ง 2 ส.ส.ถูกขับออกจาก พรรคก้าวไกลเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับทุจริตคอรัปชั่น ทางก็ยิ่งราบรื่น

Advertisement

ขณะเดียวกัน หากมองจากบรรทัดฐานเดิมของการเมืองไทย ในเมื่อข้อกล่าวหาต่อ 2 ส.ส.เป็นข้อกล่าวหาในเชิงจริยธรรมมิได้เป็นเรื่องในทางกฎหมายการรับเข้าในสังกัดก็ยิ่งชอบธรรม

กระนั้น หากพรรคไทยศรีวิไลย์จะให้ความสนใจต่อ “กระแส” อันปะทุขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว กรณีนี้อาจมีสาเหตุมาจาก ความแหลมคมในการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมือง แต่มูลเชื้ออย่างแท้จริงของปัญหาก็ท้าทายอย่างยิ่งต่อค่านิยมใหม่ทางการเมือง

เห็นได้จากพรรคการเมืองกระแส “หลัก”ต่างมากด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเป็นพิเศษ

จุดเริ่มต้นแห่งกรณีมาจากการล่วงละเมิดทางเพศ

แต่ความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของกรณีเหลื่อมซ้อนยิ่งต่อการใช้อำนาจฉัอฉลสร้างความเหนือกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการล่วงละเมิด

ความลึกซึ้งของประเด็นจึงนอกจากเป็นรูปธรรมแห่งการใช้ ความรุนแรงทางเพศแล้วยังเท่ากับเป็นการคอรัปชั่นแห่งอำนาจ

ไม่ว่า “ความรุนแรงทางเพศ” ไม่ว่า “การฉ้อฉลแห่งอำนาจ”

แม้จะเป็นเรื่องเก่า ดำรงอยู่อย่างยาวนานภายในสังคมและในแวดวงการเมืองไทยตั้งแต่ยุคพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่ง พรรคกิจสังคม

กระนั้น นับแต่สังคมไทยได้เข้าสู่ “ยุคสมัยใหม่” นับแต่การเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา พรรคอนาคตใหม่ได้ก่อให้ เกิดบรรทัดฐานอันเป็นค่านิยมใหม่ในเชิงจริยธรรมการเมือง

นี่ย่อมเป็นสถานการณ์ที่ต่างไปจาก “งูเห่า”ซึ่งเกี่ยวกับการซื้อตัว หากแต่เป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ที่มีความลึกซึ้งมากกว่า

ยิ่งท่าทีของ 2 ส.ส.มีการยืนกรานเด่นชัดมากเพียงใด ยิ่งรายละเอียดและข้อหาได้ปรากฏต่อสังคมกว้างขวางเพียงใด

บทสรุปอันมาจากพรรคก้าวไกลจะยิ่งจำหลักหนักแน่น

กลายเป็น “ค่านิยม” กลายเป็น “ธรรมนิยม” ใหม่ทางการเมือง

ชี้ขาดให้เห็นไม่เพียงแต่ความต่างกับค่านิยมเก่า ธรรมนิยมเก่า การเมืองเก่า หากจะกลายเป็นเส้นแบ่งในการกำหนดพรรค การเมืองที่เสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก

การตัดสินใจของพรรคไทยศรีวิไลย์จึงไม่เพียงชี้ถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ทางการเมือง หากแต่ยังสะท้อนคุณภาพเชิงอุดมการณ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image