09.00 INDEX ‘พันธมิตร’ เพื่อไทย ก้าวไกล แสวง ‘จุดร่วม’ สงวน ‘จุดต่าง’

09.00 INDEX ‘พันธมิตร’ เพื่อไทย ก้าวไกล แสวง ‘จุดร่วม’ สงวน ‘จุดต่าง’

เหตุมูลฐานอันทำให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต้องเปิดบรรยายสาธารณะในหัวข้อเรื่อง ”ประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้ 5 แสนล้าน” มาจากความต้องการในการสร้างความแตกต่าง

ไม่เพียงความแตกต่างในประเด็นว่าด้วย”เงิน 5 แสนล้านบาท” หากเป็นความแตกต่างใน”ยุทธศาสตร์”ของการพัฒนา

ใครก็ตามที่ติดตามบทบาทของคณะก้าวหน้า บทบาทของพรรคก้าวไกลในลักษณะเชื่อมประสานจาก 3 เหตุการณ์ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันก็จะได้คำตอบ

Advertisement

1 คือการบรรยายสาธารณะของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1 คือ การให้สัมภาษณ์พิเศษของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ต่อ เดอะ แสตนดาร์ด 1 คือการไปออกรายการของ นส.ศิริกัญญา ตันสกุล

ท่าทีของ นส.ศิริกัญญา ตันสกุล แจ่มชัดว่าสังคมไทยมีความ จำเป็นต้องกระตุ้นในทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ เสื่อมทรุด

วิธีการแก้ไขปัญหาออกมาอย่างเป็นรูปธรรมหากฟังคำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และชัดเจนอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์เห็นได้จากการใช้เงิน 5 แสนล้านบาทไปจัดการกับปัญหาประชาชน ทั้งหมดล้วนเพื่อสร้าง”ความต่าง” ไปจากพรรคเพื่อไทย

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอยู่ตรงที่พรรคอนาคตใหม่ คณะ ก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ตระหนักในความจำเป็นต้องจัดการปัญ หาอย่างถึงตัวปัญหาอย่างแท้จริง

นั่นก็คือ มองเข้าไปยังโครงสร้าง มองเข้าไปยังระบบ หากไม่แตะระบบ ไม่แตะโครงสร้างปัญหาก็ยังดำรงอยู่
พรรคก้าวไกลเห็นว่าแต่ละข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยมิได้แตะไปยังระบบ ไม่ว่าจะในเรื่องของพลังงาน ไม่ว่าจะในเรื่องของ การกระจายอำนาจ ไม่ว่าในเรื่องของกองทัพ

ในยุคที่พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันหนทางสายใหญ่มิได้มีความแตกต่างมากนัก แต่พลันที่เกิดสิ่งที่ เรียกว่า”รัฐบาลพิเศษ” ขึ้นท่าทีของพรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนไป

เห็นได้ชัดในเรื่องของรัฐธรรมนูญ เห็นได้ชัดในเรื่องของกองทัพและอะไรอันเกี่ยวกับกองทัพ ไม่ว่าเรื่องกอ.รมน. ไม่ว่าเรื่องการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และที่สุดก็มาที่เรื่อง”ดิจิทัล วอลเล็ต”

นี่คือจุดที่สร้างจุดต่างอย่างยิ่งระหว่างเพื่อไทย ก้าวไกล

หากฟังน้ำเสียงของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระหว่างการให้สัม ภาษณ์กับรายการ ”กรรมกรข่าว นอกจอ” ก็จะเห็นมวลความคิดของเขาได้อย่างแจ่มชัด

เป็นความแจ่มชัดที่ยังเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพันธมิตร

เป็นความแจ่มชัดที่การดำรงอยู่แห่งพันธมิตรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลสมควรเป็นพันธมิตรในลักษณะพิเศษ มี ความแตกต่างแต่สามารถร่วมกันทำงาน

เช่นนี้เองจึงได้เสนอ “ประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้ 5 แสนล้าน”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image