‘เศรษฐา’ สวมเสื้อลายขอย้อมครั่ง ถกครม. ‘วราวุธ’ นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว

‘เศรษฐา’ สวมเสื้อลายขอย้อมครั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นั่งหัวโต๊ะถก ครม. ‘อนุทิน’ ลาประชุม ด้าน ‘วราวุธ’ นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระการประชุมวันนี้ มีเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง เพื่อทราบไม่มีข้อทักท้วง 26 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง โดยวันเดียวกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งลาประชุม เนื่องจากติดราชการต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีสวมเสื้อพระราชทานผ้าไหมลายขอย้อมครั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.วันนี้เลือกใส่ผ้าไหมลายขอของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี (ลายพระราชทาน ที่ทรงออกแบบพระราชทานสำหรับประชาชน ตอนเกิดโควิดให้ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน) โดยผืนนี้ เป็นไหมพันธุ์ไทย ย้อมสีธรรมชาติด้วยครั่ง จากจังหวัดมหาสารคาม สวมใส่สบายเพราะเป็นผ้าไหมย้อมด้วยครั่งที่จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้สวมใส่ผ้าไหมและผ้าไทยเพราะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ทุกคนควรต้องส่งเสริมต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ให้แก่ นายเศรษฐา เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ โดยใช้ “ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการเผยแพร่การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

นายวราวุธกล่าวว่า ด้วยวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกิจกรรม “ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี” ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม

“สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) ในวันที่ 25 พ.ย.66 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ศิลปินดารา นักเรียน นักศึกษา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เดินขบวนรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ เพื่อรวมพลังยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ และจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อีกทั้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ (76 จังหวัด) พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อสร้างพลังกระแสสังคม และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง อันแสดงถึงการ “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence Against Women and Children)” นายวราวุธกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image