‘อนุทิน’ ลงนามประกาศขยายเวลา จัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างปี’67 ออกไปอีก 2 เดือน หวังลดภาระปชช.

เจ้าของที่เตรียมเฮ! มหาดไทย ประกาศขยายเวลา จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี’67 ออกไปอีก 2 เดือน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567”

โดยประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม ความว่า เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน โดยให้ขยายเวลากำหนดดำเนินการการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2567 ไปเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567

ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของประกาศกระทรวงฯ ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้

Advertisement

1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือน พ.ย.2566 เป็น ภายในเดือน ม.ค.2567

2) ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 ก.พ.2567 เป็น ก่อนวันที่ 1 เม.ย.2567

3) ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้ประชาชนผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือน ก.พ.2567 เป็น ภายใน เม.ย.2567

4) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือน เม.ย.2567 เป็น ภายในเดือน มิ.ย.2567

5) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากเดิมชำระภายในเดือน เม.ย.2567 เป็น ภายในเดือน มิ.ย.2567 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค.2567 เป็น ภายในเดือน ก.ค.2567 และ งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.2567 เป็น ภายในเดือน ส.ค.2567

6) ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้าง จากเดิมภายในเดือน พ.ค.2567 เป็น ภายในเดือน ก.ค.2567

และ 7) ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.2567 เป็นภายในเดือน ส.ค.2567

หรืออ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12237.pdf

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image