วุฒิสภา ประกาศชื่อ ‘พ่อดีเด่น’ คนดังเพียบ มีชื่อ ‘เจ้าสัวเจริญ-เจ้าสัวใบหยก-ปานปรีย์-พิพัฒน์’

วุฒิสภาประกาศ 35 ชื่อ ‘พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2566’ นักการเมือง นักธุรกิจดังเพียบ!

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ประกาศรายชื่อพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 รวม 35 คน

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา คนที่ 4 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” โดยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา ในวัน 6 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 – 16.30 น. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ “รำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9” โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2565

ดร.ศิรินา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566 ได้มีการคัดเลือกพ่อดีเด่นแห่งชาติ เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการเป็นพ่อที่ดี สามารถสร้างลูกและสอนให้เป็นคนดี คนเก่งในประเทศไทย โดยปีนี้เน้นแนวคิดพ่อดีเด่นที่สุขภาพดี จิตใจดี และมีความสามารถสร้างลูกหลานให้เป็นคนดีได้

Advertisement

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่
1.นายไพฑูรย์ แก้วทอง
2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
4.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
5.นายโยธิน เนื่องจำนงค์
6.นายอนันต์ สิรการัณย์
7.นายพันธ์เลิศ ใบหยก
8.นายสุรพล สุประดิษฐ์
9.ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
10.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
11.นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
12.นายเสรี สุวรรณภานนท์
13.ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
14.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
15.นายสุจินต์ พฤกษานานนท์
16.นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
17.นายเผชิญ แก้วนพรัตน์
18.นายสุภกิต เจียรวนนท์
19.พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
20.นายกมลภพ วีระพละ
21.นายธนัตถ์ ศรมณี
22.นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล
23.พล.อ.ต.นินาท มูลจนะบาตร์
24.พล.ต.วุทธยา จันทมาศ
25.พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร
26.พล.ต.วรยส เหลืองสุวรรณ
27.ดร.วิกร ภูวพัชร์
28.พล.ท.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
29.นายวิทัย รัตนากร
30.นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
31.นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
32.ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
33.ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ
34.ดร.สุธี โมกขะเวส
35.ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image