เปิดเวทีภาคใต้ ฟังความเห็นประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ ยังมีหนุนฉบับ60 ชี้ปราบโกง

เปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคใต้ เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมแสดงความเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ ในบางมาตรา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ นายเจือ ราชสีห์ ประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งวันนี้เป็นการลงพื้นที่ภาคใต้คณะทำงานฯ ได้คัดเลือกให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และกลุ่มพี่น้องมุสลิม ซึ่งจะได้ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสะท้อนปัญหา ที่คิดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบประชาธิปไตย

Advertisement

นายเจือกล่าวว่า วันนี้มีคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาธิปไตย ที่จะได้มาช่วยกันอธิบายและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มาจากประชาชน และทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญ

สำหรับคำถามในการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนในวันนี้ ที่เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะคงเนื้อหาในหมวด 1 บททั่วไป และ หมวด 2 พระมหากษัตริย์/ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะจัดให้มีสภาร่างรัฐธรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน/ท่านเห็นว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีปัญหาประการใดที่จำเป็นต้องแก้ไข (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การดำรงชีพการทำมาหากินของประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่น อื่นๆ (โปรดระบุ) … หากมีการจัดทําประชามติเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านจะไปใช้สิทธิออกเสียงหรือไม่

นอกจากนี้ ในที่ประชุมรับฟังฯได้กำหนดให้ประชาชนตัวแทนแต่ละสาขาอาชีพ แสดงความเห็นคนละ 3 นาที
นายเจษฎา ทองขาว อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า เห็นด้วยในการออกเสียงประชามติ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เหมือนกันกับเซตซีโร่ ที่มีการถกเถียงกันเรื่องที่มา ของรัฐธรรมนูญปี 2560 แม้มีการออกเสียงประชามติแต่ที่มาก็มาจากรัฐประหาร มีบางบทบางมาตราที่เห็นไม่ตรงกันนอกจากที่มา ส.ว.แล้ว ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติจำเป็นหรือไม่ที่จะบัญญัติไว้ใน รธน. การเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นจะทำให้เกิดการยอมรับ การเซตซีโร่ การทำประชามติจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ภาคใต้

นายสุรเชษฐ์ บิลสัน ตัวแทนสภาทนายความภาค 9 กล่าวว่า หากมีการเปิดประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มองว่า มีบางประเด็นปราบโกงก็ดีอยู่แล้ว หากติดปัญหาในเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งก็มองว่าเราควรต้องดูที่มาของการรัฐประหารนั้นด้วย จึงมองว่า หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ก็น่าจะคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ไม่ได้ยึดโยง หรือมีที่มาจากประชาชน

นางมาลี ชีทอง ตัวแทน อสม.กล่าวว่า ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image