‘ทายาทปรีดี’ ร่ายที่มา รธน.ฉบับแรก ถึง รธน.ฉบับรัฐประหาร ทำ ปชต.ลุ่มๆ ดอนๆ

‘ทายาทปรีดี’ ร่ายที่มา รธน.ฉบับแรก ถึง รธน.ฉบับรัฐประหาร ทำ ปชต.ลุ่มๆ ดอนๆ

‘ทายาทปรีดี พนมยงค์’ ร่ายที่มารัฐธรรมนูญฉบับแรก จนมีรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหาร ต้นแบบรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ทำประชาธิปไตยปัจจุบันลุ่มๆ ดอนๆ ขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เคารพเจตจำนงปฐมรัฐธรรมนูญ-ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อเวลา 14.55 น. วันที่ 10 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการจัดงานวันเฉลิมรัฐธรรมนูญประจำปี 2566 “ร่วมก้าวย่างบนประชาธิปไตย สู่เส้นชัยรัฐธรรมนูญ” ช่วงหนึ่งนายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ ทายาท นายปรีดี พนมยงค์ กล่าวในหัวข้อความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ บทบาทของนายปรีดี ต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก และความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งว่า วันนี้ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐสภาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับวันรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีการจัดงานเหมือนที่เคยทำมาในอดีตครั้งแรกที่เรามีรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ในฐานะทายาทของผู้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรก ตนขอกล่าวความสำคัญของรัฐธรรมนูญเล็กน้อย เพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนื่องจากไม่ถนัด แต่เมื่อ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ให้เกียรติเชิญมาร่วมงาน ตนจึงเห็นเป็นโอกาสดี และขอขอบคุณนายปดิพัทธ์ด้วย

นายปรีดิวิชญ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หากจะพูดถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญนั้น ย้อนไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก โดยนายปรีดีซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ รวมถึงเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการที่มาจากคณะราษฎร ทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ขึ้นมาเป็นฉบับแรก แต่ก็มีหลายคนเข้าใจผิดถึงจุดประสงค์ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น จึงขอทำความเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นหมายถึงการปกครองโดยราษฎร ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย ซึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ

Advertisement

นายปรีดิวิชญ์กล่าวด้วยว่า คณะราษฎรได้ยึดหลักประกาศเป็นปฏิญญาพัฒนาชาติไทย ได้แก่ หลักเอกราช ความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา จึงขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นธรรมดา ในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ จำเป็นต้องมีบทเฉพาะกาลชั่วคราวที่ต้องเปลี่ยนระบบเก่าที่มีมาอย่างช้านาน ให้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มที่นั้น จะต้องมีการดำเนินการไปทีละขั้น ไม่ใช่มีการสถาปนาแล้วจะสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ ต่อมานายปรีดี และคณะราษฎรได้พยายามผลักดันให้เกิดสิทธิประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบผลสำเร็จในรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญให้การรับรองสิทธิเสรีภาพกับประชาชนมากที่สุด แต่ก็มีผลบังคับใช้ในระยะสั้น และมีการถูกยกเลิก พร้อมถูกแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490 ซึ่งเป็นแม่บทให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มาอีกหลายฉบับ

นายปรีดิวิชญ์กล่าวด้วยว่า นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนที่เป็นในปัจจุบัน ตนขอยกคำสอนของนายปรีดีในงานเขียนชิ้นหนึ่ง ที่กล่าวว่าชนรุ่นใหม่ที่สนใจระบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยควรนำรัฐธรรมนูญทุกฉบับมาเทียบกันดูให้ถี่ถ้วนว่าระบบรัฐธรรมนูญฉบับใดมีความเป็นประชาธิปไตยในความหมายของคำว่าประชาธิปไตย จริงหรือไม่เพียงใดขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจถึงปัญหาและพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

“ท้ายที่สุดแล้วผมในฐานะทายาทและประชาชน อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เคารพเจตจำนงของปฐมรัฐธรรมนูญในการสถาปนากฎหมายสูงสุดที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกัน และผลักดันให้เกิดการสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” นายปรีดิวิชญ์กล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image