ผบ.ทบ. เยือน ทบ.สิงคโปร์ เสริมสร้างกำลังพลและเทคโนโลยี สานสัมพันธ์ 58 ปี

‘ผบ.ทบ.’ เยือน ทบ.สิงคโปร์ สานความร่วมมือ ฝึก ศึกษา เสริมสร้างกำลังพลและเทคโนโลยี สานสัมพันธ์ยาวนาน 58 ปี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพบกสิงคโปร์ ระหว่าง 9-11 ธันวาคม 2566 โดย ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีจบการศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ SAFTI (Singapore Armed Forces Training Institute) Military Institution เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการแก่นักเรียนนายร้อยสิงคโปร์และนักเรียนนายร้อยของกองทัพบกไทยที่ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งกองทัพสิงคโปร์ได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ โดยมี พล.ต.เดวิด เนียว ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ และจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักกระโดดร่มกิตติมศักดิ์กองทัพบกสิงคโปร์เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนการพบปะหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองกองทัพ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ACAMM) ที่กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพ

Advertisement

นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมทั้งชื่นชมความสำเร็จในการฝึกผสมรหัสคชสีห์ ครั้งที่ 23 (Kocha Singa 2023) ซึ่งเป็นการฝึกผสมตามโครงการความร่วมมือด้านการฝึกระหว่างกองทัพบกไทย- สิงคโปร์ ที่สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในการพัฒนากำลังพลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติทางยุทธวิธีระหว่างสองกองทัพ อีกทั้งที่ผ่านมากองทัพบกไทย-สิงคโปร์ มีความร่วมมือด้านการฝึกร่วม/ผสม ในรหัสต่างๆ อาทิ Kocha Singa และ Flash Thunder รวมทั้งการสนับสนุนที่นั่งการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย, หลักสูตรชั้นนายร้อย, หลักสูตรชั้นนายพัน, หลักสูตรเสนาธิการ และการพัฒนาความร่วมมือในหลักสูตร Cyber Defence Operator Course เพื่อเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถของกำลังพลทั้งสองกองทัพในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต

Advertisement

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 58 ปี ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับประเทศและระดับกองทัพ
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางเยือนของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างสองกองทัพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัยและพัฒนาความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image