09.00 INDEX การปรับเปลี่ยน ทหาร การเมือง แรงสะเทือน จากเลือกตั้ง 2566

09.00 INDEX การปรับเปลี่ยน ทหาร การเมือง แรงสะเทือน จากเลือกตั้ง 2566

ไม่ว่าการปรากฏตัวของ นายสุทิน คลังแสง บนรถม้าโบราณที่กองทัพบก ไม่ว่าการปรากฏตัวของ นายรังสิมันต์ โรมที่กองทัพไทย ส่งผลสะเทือน

ไม่เพียงส่งผลสะเทือนต่อกองทัพบก ไม่เพียงส่งผลสะเทือน ต่อกองทัพไทย หากที่สำคัญผลสะเทือนอย่างกระทบต่อเนื่องต่อ นายสุทิน คลังแสง ต่อ นายรังสิมันต์ โรม

หากใครติดตามคำปราศรัย ณ เบื้องหน้าชาวบ้านอันเป็นฐานคะแนนเสียง นายสุทิน คลังแสง ที่มหาสารคาม จะสัมผัสได้ในความปลาบปลื้มทะยานสู่ระดับปราโมทย์

Advertisement

หากใครติดตามบทสรุปของ นายรังสิมันต์ โรม ไม่ว่าที่กองทัพบก ไม่ว่าที่กองทัพไทย ก็จะเห็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นและภายในความมุ่งมั่นก็ประจักษ์ในความหวัง

เพราะไม่เพียงแต่กองทัพบกสำแดงความพร้อมในการรับฟัง เพราะไม่เพียงแต่กองทัพไทยจะเสนอรูปธรรมแห่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยกัมมันต์

ในที่สุดแล้วการพบและสนทนากันอย่าง “สันถวมิตร” ก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่แน่นอนขึ้นได้
ไม่ว่าทางด้าน “กองทัพ” ไม่ว่าทางด้าน “การเมือง”

ต้องยอมรับว่าการเดินเข้ากระทรวงกลาโหมของ นายสุทิน คลัง แสง ดำเนินไปอย่างมีรากฐาน เป็นความชอบธรรมในสถานะแห่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม นำคณะกรรมาธิการความมั่นคงและกิจการชายแดน เป็นเหมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็ก

กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วสถานะและตำแหน่งอัน นายสุทิน คลังแสง และ นายรังสิมันต์ โรม ได้มาดำรงอยู่บนรากฐานแห่งการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม

เท่ากับ นายสุทิน คลังแสง และ นายรังสิมันต์ โรม ได้ผ่านการรับรองมาแล้วโดยเสียงของประชาชน ประชาชนต่างหากที่ให้อำนาจนี้ ประชาชนต่างหากที่ให้ความไว้วางใจ

การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566 จึงต่างจากการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 อย่างชัดเจน

คนที่มองโลกในแง่ร้าย คนที่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าได้เกิดขึ้นแล้วจากผลของการเลือกตั้งในระหว่างเดือนมีนาคม 2562 กับเดือนพฤษภาคม 2566 อาจไม่รู้สึก

แต่ นายสุทิน คลังแสง รู้สึก นายรังสิมันต์ โรม รู้สึก

รู้สึกในท่าทีของผู้บัญชาการทหารบก รู้สึกในท่าทีของผู้บัญชาการกองทัพไทย คำถามอยู่ที่ว่าทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายการเมืองจะสานต่อและพัฒนาความรู้สึกนี้ได้อย่างไร

นี่ย่อมอยู่ที่ความมุ่งมั่นในการแปร “ศัสตรา” ให้กลายเป็น “แพรพรรณ” ว่าดำรงอยู่มากด้วยเพียงใด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image